Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo

(01/12/2016)

Trong 3 năm (2013 - 2016), toàn tỉnh Yên Bái đã tiến hành 332 cuộc thanh tra hành chính tại 800 cơ quan, đơn vị; thanh tra chuyên ngành 9.567 cuộc. Ban Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 3.947 lượt công dân đến trụ sở thực hiện quyền KNTC; tiếp nhận và xử lý 5.648 đơn...

Lục Yên: Tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

(29/11/2016)

Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, cho trên 70 cán bộ, hội viên Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và cộng tác viên pháp lý các xã, thị trấn trong huyện.

Yên Bái: Hiệu quả phổ biến pháp luật tại các xã trọng điểm

(15/11/2016)

Sau 3 năm triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh, các đơn vị thực hiện đã bám sát nội dung Đề án, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa bàn, với nhiều cách làm hiệu quả.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

(13/11/2016)

CTTĐT - Sáng ngày 27/10, tại phường Yên Ninh, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)” năm 2016.

UBND tỉnh Yên Bái: Tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

(13/11/2016)

CTTĐT - Chiều ngày 20/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Yên Bái triển khai Luật Thống kê

(13/11/2016)

CTTĐT- Sáng 5/10, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thống kê đến các sở, ban, ngành, cán bộ làm công tác thống kê tại các sở, ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã thành phố. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị tập huấn Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015

(13/11/2016)

CTTĐT - Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Dân sự, bộ luật Tố tụng Dân sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015 cho 130 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đến từ các sở, ban, ngành và các huyện, thị, thành phố. Dự lớp tập huấn có PGS.TS Dương Đăng Huệ - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế Bộ tư pháp.

Mù Cang Chải đẩy mạnh tuyên truyền Luật BHXH và Luật BHYT

(13/11/2016)

Thực hiện chương trình phối hợp số 01 CTrPHG/TG – BHXH, ngày 10/01/2015 Chương trình phối hợp tuyên truyền về công tác báo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2015 – 2020; Kế hoạch số 07 – KH/TG, ngày 2/8/2016 về kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHYT năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Luật BHXH. Hôm nay, ngày 29/8/2016 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2016, tổ chức tuyên truyền Luật BHYT, BHXH đến trưởng, phó ban Tuyên giáo cơ sở, báo cáo viên cấp ủy huyện, báo cáo viên cơ sở, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của huyện.

Yên Bái triển khai Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

(13/11/2016)

CTTĐT - Sáng 30/8, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ về quy chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Một số điểm mới của Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

(13/11/2016)

CTTĐT- Năm 2016 là năm có rất nhiều chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung với mục tiêu nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế theo tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính khả thi cho doanh nghiệp, người nộp thuế.