Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Phổ biến pháp luật về cơ sở

(09/03/2017)

Đến nay, 17/17 xã, phường của thành phố Yên Bái đều đã thành lập ban tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật do chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã, phường làm trưởng ban.

Quy định mới về miễn thuế đất nông nghiệp

(06/03/2017)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý vi phạm đối với thanh, thiếu niên và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(20/02/2017)

CTTĐT – Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nói chung và cho lực lượng học sinh, thanh, thiếu niên nói riêng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý vi phạm đối với thanh, thiếu niên và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu an sinh xã hội

(10/02/2017)

Xác định sự phối hợp của các ngành có liên quan sẽ tạo ra sự đồng thuận và là sức mạnh tổng hợp để đưa Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Luật Việc làm vào thực tiễn cuộc sống.

Hướng dẫn tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVIII)

Hướng dẫn tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVIII)

(08/02/2017)

CTTĐT - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản số 23 - HD/TG hướng dẫn tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 41 - NQ/TU, ngày 20/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVIII).

Lục Yên (Yên Bái): Tăng cường tuyên truyền Luật Khoáng sản

(08/02/2017)

Năm 2016, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về Luật Khoáng sản cho người dân và doanh nghiệp tại các thôn bản trên địa bàn. Từ đó, giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

(08/02/2017)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-BTNMT. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cầu nối đưa pháp luật đến nhân dân

(03/02/2017)

Hàng năm, Phòng Tư pháp huyện Lục Yên đã chủ động tham mưu giúp UBND huyện kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), cải tiến lề lối làm việc, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ đối với đội ngũ hòa giải viên; kiểm tra việc xây dựng và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn....

Thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông

(12/01/2017)

Xác định nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân về thực hiện an toàn giao thông (ATGT) là rất quan trọng trong việc bảo đảm ATGT, trong năm 2016, Ban ATGT thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các ngành thành viên tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị về các nội dung trọng tâm công tác bảo đảm trật tự ATGT của năm.

Khó khăn thực hiện Nghị định 116

(12/01/2017)

Nghị định 116/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ có nội dung về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.