Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(26/12/2019)

CTTĐT – Nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được huyện Văn Yên quan tâm chú trọng.

Yên Bái: đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

(26/12/2019)

CTTĐT - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến vùng sâu, vùng xa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Yên Bái. Do đó, thời gian qua, các đơn vị, cơ quan chuyên ngành liên quan luôn chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Huyện Trấn Yên đẩy mạnh việc đưa pháp luật vào cuộc sống

(26/12/2019)

CTTĐT - Xác định việc đưa pháp luật vào cuộc sống, đồng thời giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân là nội dung có ý nghĩa quan trọng, nên trong thời gian qua, huyện Trấn Yên đã thực hiện tốt công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý, văn bản quy phạm pháp luật…

Yên Bái tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(26/12/2019)

CTTĐT - Để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng trong đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Tư pháp tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL tại cơ sở, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Góp phần thực thi pháp luật về lao động

(24/12/2019)

Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) có chức năng đảm bảo chính sách người lao động (NLĐ), điều tra tai nạn lao động, vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động và thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng… theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

(19/12/2019)

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Yên Bái nâng cao chất lượng xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(18/12/2019)

Hiện tại, toàn tỉnh có 121 xã, phường, thị trấn/180 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL). Hầu hết các xã đăng ký đạt chuẩn NTM hàng năm đều đạt tiêu chí về chuẩn TCPL ở mức cao (đạt từ 90% trở lên).

Yên Bái sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW

(17/12/2019)

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 Hội nghị lần thứ bảy, BCH Trung ương Đảng khóa XII, việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến rõ nét từ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đến nhận thức của người dân.

Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

(13/12/2019)

Quốc hội vừa ra Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Yên Bái: Hiệu quả từ các phiên tòa rút kinh nghiệm

(13/12/2019)

Từ tháng 11/2018 đến ngày 31/10/2019, tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã tổ chức xét xử được 195 phiên tòa rút kinh nghiệm (195 vụ/52 thẩm phán)