Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cục Thuế tỉnh Yên Bái triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

16/03/2020 09:53:00 Xem cỡ chữ
Nhằm kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là hộ cá thể, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế yêu cầu các phòng chuyên môn, Chi cục Thuế các huyện, khu vực, thành phố tổ chức thực hiện, triển khai một số biện pháp cụ thể, thiết thực.

Cục Thuế tỉnh Yên Bái hỗ trợ, động viên người nộp thuế ổn định, an tâm kinh doanh tạo sự ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn quản lý.

Chi cục Thuế các huyện, khu vực, thành phố thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khó khăn của người nộp thuế theo đúng quy định, chính sách pháp luật hiện hành. Thiết lập đường dây nóng và công khai để tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời người nộp thuế bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Đối với những người nộp thuế có ngành nghề kinh doanh bị tác động của dịch bệnh dẫn đến sụt giảm doanh thu, trường hợp qua số liệu xác minh kiểm tra có căn cứ xác định doanh thu khoán có mức thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán, Chi cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ khai bổ sung để làm căn cứ điều chỉnh mức thuế khoán cho người nộp thuế.

Đối với những người nộp thuế bị ảnh hưởng, thiệt hại dẫn đến không có khả năng nộp thuế đúng hạn, Chi cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế gửi Cơ quan thuế.

Chi cục Thuế các huyện, khu vực, thành phố tăng cường công tác quản lý, bám sát địa bàn, chủ động phối hợp với các Ban quản lý chợ, Trung tâm thương mại, Hội đồng tư vấn thuế để nắm bắt tình hình thực tế nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế.

Chỉ đạo các Đội thuế hỗ trợ rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ giảm thuế, ngừng nghỉ, gia hạn nộp thuế và các vướng mắc phát sinh. Phối hợp với cơ quan Đăng ký kinh doanh cùng cấp để hỗ trợ người nộp thuế rút ngắn thời gian hoàn thiện các thủ tục theo quy định về Đăng ký kinh doanh…

Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế phối hợp với các Chi cục Thuế để tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế về các chính sách, thủ tục, hồ sơ để giải quyết những khó khăn cho người nộp thuế. Tuyên truyền, hỗ trợ, động viên người nộp thuế ổn định, an tâm kinh doanh tạo sự ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn quản lý.

Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế phối hợp hỗ trợ các Chi cục Thuế để hướng dẫn các Chi cục Thuế về biện pháp quy trình quản lý thuế đối với cá thể, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; hướng dẫn về thủ tục hồ sơ giải quyết các trường hợp điều chỉnh thuế, gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp và các vướng mắc khác phát sinh.

Thanh Thủy