Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Điều kiện chuyển hưởng BHYT thân nhân người có công

12/06/2019 14:31:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Theo quy định tại Khoản 11 và 12, Điều 2 và Điểm a và e, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì đối tượng thân nhân người có công với cách mạng và mức hưởng BHYT là 100% hoặc 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT gồm:

Ảnh minh họa.

- Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ: Mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

- Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng nêu trên có mức hưởng là 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT gồm:

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người lao động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Con đẻ từ đủ 6 tuổi trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Ban Biên tập