Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nhiều biện pháp phát triển đối tượng BHXH tự nguyện

09/10/2020 14:36:00 Xem cỡ chữ
Năm 2019, tỉnh Yên Bái có bước phát triển vượt bậc về số người tham giá BHXH tự nguyện. Toàn tỉnh đến nay đã có trên 7.900 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 1,7% lực lượng lao động; tăng gấp 2 lần so với số người tham gia từ năm 2008 đến hết năm 2018.

Tham gia BHYT, nhiều bệnh nhân mắc bệnh trọng đã được Quỹ BHYT chi trả hàng tỷ đồng chi phí điều trị.

Để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, BHXH tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền cho các nhóm đối tượng thông qua các hoạt động như hội nghị, đối thoại trực tuyến, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, phát hành ấn phẩm. Đặc biệt, BHXH các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn với Bưu điện huyện trong việc xác định đối tượng vận động, mở hộ nghị tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đối tượng hướng đến là những người trong độ tuổi lao động, có thu nhập ổn định, kiên trì thuyết phục để người dân hiểu rõ về sự ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện./.

Ban Biên tập