Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

140 doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT

24/10/2019 12:01:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Mặc dù tỷ lệ bao phủ BHYT cao nhất là nhóm đối tượng ngân sách nhà nước đóng, nhưng hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn trên 140 doanh nghiệp và khoảng 3% học sinh, sinh viên chưa tham gia BHXH, BHYT.

Nhiều lao động tại doanh nghiệp thu nhập không ổn định nên chưa tham gia BHYT

Nguyên dân dẫn đến các đối tượng chưa tham gia BHYT ở các doanh nghiệp và các đơn vị trường học là do Yên Bái là tỉnh miền núi, tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp so với các tỉnh trong cả nước, nguồn thu chi chủ yếu phục thuộc ngân sách nhà nước cấp, trong khi đó các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội của tỉnh chiếm tỷ lệ khá cao so với tổng số dân, bên cạnh đó đa phần các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc làm của người lao động không ổn định, thu nhập thấp..

Ban Biên tập