Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023

31/01/2023 09:39:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Mức đóng BHXH bắt buộc được trích đóng theo tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động. Tỷ lệ trích đóng BHXH của người lao động và người sử dụng lao động khác nhau đối với từng đối tượng.

Mức đóng BHXH bắt buộc được trích đóng theo tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 đối với lao động Việt Nam

Người lao động Việt Nam có tỷ lệ trích đóng BHXH bắt buộc theo tiền lương đóng BHXH. Cụ thể tỷ lệ đóng như trong bảng sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1,5%

21,5%

10,5%

Tổng cộng 32%

 

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động Việt Nam

Có thể thấy đầu năm 2022 các doanh nghiệp, đơn vị đủ điều kiện được hỗ trợ mức đóng BHTN (đóng 0% vào quỹ BHTN). Tuy nhiên bước sang năm 2023 doanh nghiệp sẽ không còn được hỗ trợ nữa.

Mức đóng BHXH năm 2023 đối với lao động nước ngoài

Đối với người lao động nước ngoài, năm 2023 tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí, quỹ BHYT. Người sử dụng lao động sử dụng lao động là người nước ngoài trích đóng các khoản vào quỹ hưu trí, quỹ ốm đau, quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, trừ quỹ bảo hiểm thất nghiệp không phải trích đóng.

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

-

3%

8%

-

-

-

1,5%

20,5%

9,5%

Tổng cộng 30%

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động nước ngoài

Lưu ýĐối với trường hợp doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là 0.3%.

Ghi chú:

  • Quỹ ốm đau, thai sản: ÔĐ-TS;
  • Bảo hiểm thất nghiệp: BHTN; 
  • Bảo hiểm y tế: BHYT;
  • Mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất: HT-TT; 
  • Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: TNLĐ-BNN.
Ban Biên tập