Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

6 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 573.500 người lao động

06/08/2020 07:58:00 Xem cỡ chữ
Trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 573.500 người, đạt 35,6% kế hoạch và bằng 73,8% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, tạo việc làm trong nước cho 540.000 người, bằng 76,1% cùng kỳ năm 2019; đưa 33.500 người đi làm việc ở nước ngoài, bằng 60,3%.

Trong 6 tháng đầu năm tạo việc làm trong nước cho 540.000 người, bằng 76,1% cùng kỳ năm 2019

Tình hình lao động, việc làm cả nước trong Quý II/2020 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, lao động đang làm việc trong nền kinh tế giảm mạnh. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị cao nhất trong 10 năm trở lại đây, tỷ lệ thiếu việc làm tăng, thu nhập của người làm công hưởng lương trong quý II giảm. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên Quý II/2020 ước tính 53,1 triệu người, giảm 2,2 triệu người so với quý trước và giảm 2,4 triệu người so với cùng kỳ năm 2019, đây là năm có mức giảm kỷ lục do trong quý II dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cùng với việc áp dụng giãn cách xã hội trong tháng 4/2020 nên thị trường lao động giảm ở hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở các ngành, nghề lao động. Tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước Quý II/2020 là 2,51%, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động Quý II/2020 là 2,73%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động Quý II/2020 là 2,97%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 54,2 triệu người, giảm gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ước tính đạt 73,8%, giảm 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2019. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 47,9 triệu người, giảm 1,1 triệu người người so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước ước tính 2,26% (cùng kỳ năm 2019 là 1,99%). Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động ước tính 2,47% (cùng kỳ năm 2019 là 2,16%). Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động ước tính 2,58%. Tính từ ngày 01/01 đến ngày 12/6/2020, cả nước có 489.276 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2019; tính đến tháng 6/2020, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 343.376 người, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2019; 687.475 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm; 8.985 người được hỗ trợ học nghề.

Trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 573.500 người, đạt 35,6% kế hoạch và bằng 73,8% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, tạo việc làm trong nước cho 540.000 người, bằng 76,1% cùng kỳ năm 2019; đưa 33.500 người đi làm việc ở nước ngoài, bằng 60,3%.

Trong 6 tháng đầu năm và đặc biệt trong tháng 6, hàng nghìn chuyên gia của Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản tiếp tục được hỗ trợ nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì và mở rộng sản xuất. Tính đến tháng 6/2020, cả nước có tổng số 93.400 lao động nước ngoài đang làm việc, gồm: 11.105 người không thuộc diện cấp giấy phép lao động, chiếm 11,9%; 82.295 người thuộc diện cấp giấy phép lao động, chiếm 88,1%.

Ban Biên tập