Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dành 40,6 tỷ đồng cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động

02/08/2019 14:54:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT- Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu thực hiện đào tạo nghề cho 31 nghìn lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn tỉnh đạt 60%.

Đào tạo nghề tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái

Tỉnh Yên Bái hiện đang thực hiện các giải pháp như: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; tư vấn việc làm, học nghề, thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động. Đồng thời, tỉnh thực hiện giải quyết việc làm cho lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tăng cường xuất khẩu lao động.

Tỉnh thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng kinh tế nhằm tạo việc làm, phát triển thị trường lao động, chú trọng giải quyết việc làm ở lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Qua đó phấn đấu thực hiện đào tạo nghề cho 31 nghìn lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn tỉnh đạt 60%; tỷ lệ lao động qua đào tạo ba tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận đào tạo đạt 29,4%; chuyển dịch 2% lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp (tương đương khoảng 5.300 lao động), giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp toàn tỉnh còn khoảng 62,8% số lao động tham gia hoạt động kinh tế; dành 40,6 tỷ đồng cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Ban Biên tập