Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Yên Bái: Công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2016

19/07/2017 13:48:34 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái năm 2016. Theo đó, sở Xây dựng xếp thứ nhất đối với cấp sở, ban, ngành; UBND thị xã Nghĩa Lộ xếp thứ nhất đối với cấp huyện, thị xã, thành phố.

Yên Bái nâng cao hiệu quả bộ phận một cửa giải quyết các thủ tục hành chính

Kết quả khảo sát cấp sở, ban, ngành:

STT

Tên đơn vị

Xếp hạng

Năng lực điều hành

1

Sở Xây dựng

1

Tốt

2

Cục Thuế tỉnh

2

Tốt

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Tốt

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Khá

5

Sở Giao thông vận tải

5

Khá

6

Sở Tài nguyên và Môi trường

6

Khá

7

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

7

Khá

8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

8

Khá

9

Sở Công Thương

9

Khá

10

Kho bạc nhà nước tỉnh

10

Khá

11

Sở Tài chính

11

Khá

12

Sở Tư pháp

12

Khá

13

Chi cục Hải quan tỉnh

13

Khá

 

Kết quả khảo sát cấp huyện, thị xã, thành phố

STT

Tên đơn vị

Xếp hạng

Năng lực điều hành

1

Ủy ban nhân dân Thị xã Nghĩa Lộ

1

Khá

2

Ủy ban nhân dân Huyện Trấn Yên

2

Khá

3

Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn

3

Khá

4

Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

4

Khá

5

Ủy ban nhân dân Thành phố Yên Bái

5

Khá

6

Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên

6

Khá

7

Ủy ban nhân dân Huyện Mù Cang Chải

7

Khá

8

Ủy ban nhân dân Huyện Văn Yên

8

Khá

9

Ủy ban nhân dân Huyện Yên Bình

9

Trung bình

295 lượt xem
Ban Biên tập