Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái tích cực đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống

23/05/2019 07:41:00 Xem cỡ chữ
Tháng 6/2017, Luật Trẻ em 2016 chính thức có hiệu lực đánh dấu bước chuyển trong thực hiện quyền trẻ em. Sau 2 năm triển khai thực hiện Luật, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả.

Trẻ em trên địa bàn tỉnh được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục giúp các em phát triển toàn diện.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), hiện toàn tỉnh có hơn 228.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó, có gần 4.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 60.000 trẻ em sống trong hộ gia đình nghèo, trên 2.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 

Từ thời điểm Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực, Ban Chỉ đạo công tác BVTE tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trẻ em lồng ghép với việc triển khai Luật theo các chương trình BVCSTE. 

Tỉnh đã thực hiện các quyết định và kết luận của Thủ tướng Chính phủ triển khai chương trình BVTE giai đoạn 2016 - 2020; các chương trình: phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em... 

Đồng thời, triển khai các hoạt động: Dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em - EVAC; xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em bình quân mỗi năm đạt từ 2 đến 2,2 tỷ đồng… 

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐTB&XH tỉnh: "Luật Trẻ em có nhiều điểm mới quy định chi tiết hơn về chính sách và biện pháp cơ bản về chăm sóc, giáo dục, văn hóa, thông tin, đặc biệt là bảo vệ và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Vấn đề này được tỉnh đặc biệt quan tâm, thông qua việc tổ chức phong phú các hoạt động: Diễn đàn trẻ em, các hội nghị, cuộc thi, các cuộc giao lưu, gặp mặt, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn xã hội về quyền tham gia của trẻ em và trách nhiệm thực hiện các mục tiêu chương trình vì trẻ em của tỉnh; đồng thời, tạo cơ hội cho các em được tiếp cận thông tin, được chia sẻ sự hiểu biết và nói lên quan điểm, đề xuất các sáng kiến của mình về việc thực hiện các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”. 

Với những chương trình thiết thực, năm 2018, 100% xã, phường của tỉnh đã đăng ký xã, phường phù hợp với trẻ em, đã có 158/180 xã, phường được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. 

Các doanh nghiệp tại các địa phương được tuyên truyền và thay đổi thái độ, hành vi, nhận thức về vấn đề lao động trẻ em và cam kết cùng hành động để giảm thiểu lao động trẻ em. 

Tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình BVCSTE, đặc biệt quan tâm tới trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS. Các cấp, các ngành, địa phương chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc cũng như quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động trợ giúp trẻ em là nạn nhân của các hành vi xâm hại, bạo lực, ngược đãi... 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo pháp luật về thực hiện quyền trẻ em. Các vụ xâm hại trẻ em được phát hiện trên địa bàn tỉnh đều được can thiệp và xử lý kịp thời. 

Trong hai năm 2017 - 2018, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp, tỉnh đã phối hợp triển khai phẫu thuật miễn phí cho 18 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; trao học bổng, tặng xe đạp, bảo trợ hàng tháng, xây nhà ở cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi. Ngoài ra, hàng năm, tỉnh trích ngân sách hỗ trợ chương trình sữa học đường cho hàng nghìn trẻ em, góp phần cải thiện dinh dưỡng, tầm vóc cho trẻ... 

Với sự vào cuộc triển khai tích cực, tỉnh Yên Bái đang từng bước đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống. Để Luật phát huy vai trò, hiệu quả thực tiễn hơn nữa, thời gian tới, song song với công tác tuyên truyền, tỉnh sẽ tiếp tục đưa các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành tạo sự đồng bộ, thống nhất để thực hiện có hiệu quả công tác trẻ em. 

Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, nhất là ở cơ sở đảm bảo trình độ để tuyên truyền, giám sát việc thực hiện những nội dung của Luật tại cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao nhận thức trong công tác, hiện thực hóa những mục tiêu để Luật thực sự là công cụ hữu hiệu BVTE.

 

Theo Báo Yên Bái