Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cầu nối đưa pháp luật đến nhân dân

03/02/2017 08:08:00 Xem cỡ chữ
Hàng năm, Phòng Tư pháp huyện Lục Yên đã chủ động tham mưu giúp UBND huyện kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), cải tiến lề lối làm việc, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ đối với đội ngũ hòa giải viên; kiểm tra việc xây dựng và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn....

Nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở, hàng năm, Phòng Tư pháp huyện đã chủ động tham mưu giúp UBND huyện kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ đối với đội ngũ hòa giải viên; kiểm tra việc xây dựng và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong các trường học…

Nội dung tuyên truyền tập trung về: Luật Giao thông đường bộ; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Khoáng sản… tại các xã: Lâm Thượng, Minh Tiến, Khai Trung, Minh Chuẩn… cho trên 2.000 lượt người tham gia, học tập.

Để tăng cường hướng dẫn văn bản pháp luật đến với người dân, Phòng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tư vấn miễn phí tại địa phương với 28.231 lượt người tham gia về lĩnh vực như: Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em; Luật Nuôi con nuôi; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Luật Hộ tịch; Luật Xử lý hành chính... Hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng hóa với nhiều hình thức như: giới thiệu văn bản pháp luật, câu chuyện pháp luật, giải đáp pháp luật, phát tờ rơi để nhân dân hiểu rõ về các quy định của pháp luật.

Đồng chí Dương Ngọc Thạch - Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: “Hàng năm, khối lượng công việc của lĩnh vực tư pháp là rất lớn, chỉ tính riêng công tác chứng thực, năm 2016 tại Phòng thực hiện 676 bản sao, cấp xã, thị trấn 60.096 bản sao gồm: chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 1.445 chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch 1.259 hợp đồng… Trong năm, Phòng còn phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho gần 600 lượt người tại 10 thôn đặc biệt khó khăn. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức được quyền và nghĩa vụ của mình, sống và làm việc theo Hiến pháp và  pháp luật”.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ tư pháp ở các xã, thị trấn của huyện có 41 cán bộ, trong đó trình độ đại học, cao đẳng luật 25 người và 16 người trình độ trung cấp luật. Trong 24 xã, thị trấn toàn huyện, hiện nay, có 17 xã có 2 cán bộ tư pháp và 7 xã có 1 cán bộ tư pháp. Với khối lượng công việc lớn, vừa làm việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ tư pháp còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phân tích đúng, sai, để các bên hòa thuận, tạo mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện Lục Yên đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động tham mưu và nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường truyên truyền, PBGDPL và trợ giúp pháp lý ở cơ; quản lý tốt công tác hộ tịch, công tác hòa giải…, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 

Theo Báo Yên Bái