Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

(28/01/2021)

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Yên Bái: Triển khai phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

(28/01/2021)

Ngày 26/1, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021.

10 sự kiện nổi bật năm 2020 của Ngành Tư pháp

(18/01/2021)

Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2659/QĐ-BTP phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp.

Ngành tư pháp Yên Bái hướng mạnh về cơ sở

(07/01/2021)

Năm 2020, Ngành tư pháp Yên Bái đã chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

(07/01/2021)

Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" của Tỉnh ủy Yên Bái đã từng bước phát huy hiệu quả.

Yên Bái triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

(30/12/2020)

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021.

Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xét xử

(29/12/2020)

Năm 2020, các loại vụ, việc mà Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh phải thụ lý, giải quyết gia tăng cả về số lượng lẫn tính chất phức tạp, nhất là một số tội phạm hình sự lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình không để oan sai, bỏ lọt tội phạm

(22/12/2020)

Để tạo sự chuyển biến sâu sắc cho cán bộ, kiểm sát viên (KSV), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Yên Bình VKSND đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ KSV "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(15/12/2020)

CTTĐT - Năm 2019, toàn tỉnh có 159/173 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tăng 38 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 92%), 06/09 huyện, thị xã, thành phố có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

(15/12/2020)

CTTĐT - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, nhất là đối với những đối tượng yếu thế trong xã hội và góp phần nâng cao quản lý của nhà nước bằng pháp luật.