Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

BHXH tỉnh hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020

07/10/2019 08:51:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để việc thu, cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện thống nhất, kịp thời, đúng quy định, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% bao phủ BHYT học sinh, sinh viên theo Quyết định số 1167 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác thu BHYT, HSSV trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm học 2019 - 2020. Cụ thể:

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV nộp 70% mức đóng

Học sinh, sinh viên (trừ những HSSV đang tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái và có tên trong danh sách HSSV của trường học đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc, quy định tại “Khoản 1 và Khoản 6 Điều 1 (Mục b Khoản 4 Điều 12 sửa đổi) của Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT”.

Lưu ý: HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia đóng BHYT tại trường đang theo học, không tham gia BHYT hộ gia đình.

Mức đóng BHYT

Hàng tháng, đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân với số tháng tương ứng với thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, trong đó: Ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV nộp 70% mức đóng.

Từ ngày 01/7/2019, theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng; Mức đóng BHYT HSSV hằng tháng là: 4,5% x 1.490.000đ = 67.050 đồng/tháng.

+ NSNN hỗ trợ: 4,5% x 1.490.000đ x 30% = 20.115 đồng/tháng

+ HSSV đóng: 4,5% x 1.490.000đ x 70% = 46.935 đồng/tháng

Thu 6 tháng: 46.935 đồng x 6 tháng = 281.610 đồng/01 người (áp dụng đối với học sinh lớp 12, sinh viên năm cuối);

Thu 12 tháng: 46.935 đồng x 12 tháng = 563.220 đồng/01 người;

Thu 15 tháng: 46.935 đồng x 15 tháng = 704.025 đồng/01 người (áp dụng đối với HSSV tham gia BHYT lần đầu).

Khi nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Để đảm bảo việc phát hành thẻ BHYT cho HSSV trước ngày thẻ có hiệu lực, nhà trường nộp danh sách HSSV tham gia BHYT kèm file dữ liệu và chuyển nộp tiền vào tài khoản thu của cơ quan BHXH trước 15 ngày kể từ ngày thẻ có giá trị sử dụng.

Đối với HSSV đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT như: HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân sỹ quan..., đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, cơ sở giáo dục lập danh sách riêng, theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

 Phương thức đóng BHYT

Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV, phương thức thu phí BHYT phải linh hoạt để giảm nhẹ tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học (3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng). Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thực hiện thu phí BHYT HSSV những tháng còn lại của năm 2019, thời hạn sử dụng thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Đối với HSSV đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2019 để gia hạn thẻ năm sau. Thời hạn ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Căn cứ Khoản 7, Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, thẻ BHYT HSSV có giá trị sử dụng như sau:

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng số tiền đóng BHYT theo quy định.

Thời gian tham gia BHYT liên tục thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01 của tháng liền kề tháng thẻ BHYT cũ hết giá trị sử dụng. Trường hợp không tham gia liên tục hoặc gián đoạn không quá 3 tháng thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01 của tháng đóng tiền.

Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục quá 3 tháng trong năm tài chính, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng liền kề tháng đóng tiền BHYT.

Giá trị thẻ BHYT được cấp hàng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày 01/11 hoặc 01/12 tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi;

Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

Đối với HSSV năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Hướng dẫn lập danh sách người chỉ tham gia BHYT cho HSSV theo Mẫu D03-TS:

Để việc kê khai, lập danh sách HSSV tham gia BHYT vào Mẫu D03-TS theo đúng quy định, đảm bảo đầy đủ thông tin cho việc cấp thẻ BHYT năm học 2019 - 2020, các cơ sở giáo dục thực hiện theo hướng dẫn cụ thể như sau:

* Bước 1:

- Nhà trường hướng dẫn HSSV hoặc phụ huynh HSSV tra cứu mã số BHXH tại trang web https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-ho-gia- dinh.aspx (có phiếu hướng dẫn tra cứu mã số BHXH kèm theo)

+ Trường hợp tra cứu thấy mã số BHXH, cung cấp mã số BHXH cho nhà trường bằng phiếu hướng dẫn tra cứu mã số BHXH.

+ Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai chính xác, đầy đủ thông tin vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT  (Mẫu TK1-TS) kèm theo “phụ lục thành viên hộ gia đình” (ban hành theo Quyết định 888/QĐ- BHXH ban hành ngày 16/07/2018) sau đó nộp cho nhà trường.

*Bước 2:

- Nhà trường nhận lại từ HSSV Phiếu hướng dẫn tra cứu mã số BHXH và Mẫu TK1-TS kèm theo phụ lục thành viên hộ gia đình (đối với trường hợp chưa có mã số BHXH):

- Lập danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) kèm theo mẫu mẫu TK1-TS, phụ lục thành viên hộ gia đình của HSSV đã kê khai bổ sung thông tin đến cơ quan BHXH thông qua bưu điện.

Cấp mã số BHXH khi có phát sinh tăng, điều chỉnh, cấp lại thẻ BHYT

- Khi HSSV có yêu cầu cấp mới, điều chỉnh, cấp lại thẻ BHYT, nhà trường có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định của cơ quan BHXH.

- Hướng dẫn HSSV hoặc phụ huynh HSSV thực hiện tra cứu mã số BHXH theo hướng dẫn tại Bước 1, Mục 4 nêu trên.

- Nhận lại Phiếu hướng dẫn HSSV và mẫu TK1-TS kèm phụ lục đã bổ sung thông tin chính xác, đầy đủ từ HSSV.

- Cập nhật mã số BHXH vào mẫu D03-TS, trường hợp chưa có mã số thì thu thập mẫu TK1-TS kèm phụ lục.

- Chuyển toàn bộ hồ sơ theo quy định của cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kịp thời cho HSSV.

Trích, sử dụng và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu BHYT HSSV

Tỷ lệ trích chuyển đối với cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 5% số thu BHYT trên tổng số trẻ em dưới 6 tuổi hoặc HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Định kỳ 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan BHXH có trách nhiệm chuyển số tiền quy định tại điểm này cho cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổng hợp vào quyết toán quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT

1% tính trên tổng số tiền đóng BHYT hằng tháng cho người lao động tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thanh toán khoản chi này ngay sau khi nhận được tiền đóng BHYT của cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: 1% tính trên số tiền đóng BHYT hằng tháng cho người lao động tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thanh toán khoản chi này ngay sau khi nhận được tiền đóng BHYT của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Điều kiện được trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho các cơ sở giáo dục:

Căn cứ quy định tại Điều 34 Chương VIII Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tồ chức, doanh nghiệp quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 31 Nghị định này (trừ cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Điều 19 Nghị định này) được cấp kinh phí từ quỹ BHYT để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe ban đầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có ít nhất một người có đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh làm việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong công tác CSSKBĐ;

- Có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng đề thực hiện việc sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho các đối tượng do cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian học tập, làm việc tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Đã đóng đủ tiền BHYT trong kỳ (ngoại trừ các cơ sở giáo dục mầm non).

Ban Biên tập