Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội

30/08/2017 10:23:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để người lao động hiểu rõ hơn về lợi ích của việc tham gia Bảo hiểm xã hội cũng như việc bảo lưu, tích lũy thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, đảm bảo an sinh bền vững; đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động trong việc đảm bảo quyền lợi tham gia Bảo hiểm xã hội đối với người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội.

Cán bộ BHXH huyện Yên Bình giám sát điểm chi trả trên địa bàn huyện

Thời gian qua, việc thực hiện chính sách BHXH đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội theo định hướng của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên vẫn còn xuất hiện tình trạng nhiều doanh nghiệp cho người lao động từ 35 tuổi trở lên thôi việc với số lượng lớn, khiến họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn và rất khó tìm được việc làm mới, trong khi trước mắt không có điều kiện để tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội, tích lũy thời gian đóng Bảo hiểm xã hội cho đủ điều kiện hưởng lương hưu, dẫn đến yêu cầu nhận Bảo hiểm xã hội một lần tăng cao, ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động. Bên cạnh đó, trên một số trang mạng xã hội gần đây lan truyền thông tin chưa đầy đủ và không chính xác về so sánh quyền lợi giữa việc tham gia bảo hiểm thương mại và gửi tiền tiết kiệm với quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội, tạo tâm lý bất an về chính sách Bảo hiểm xã hội; một bộ phận người lao động, do không nắm được những quy định của chính sách Bảo hiểm xã hội nên còn băn khoăn, lo lắng về tính ổn định của chính sách do những thay đổi của chính sách Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2018.

Để người lao động hiểu rõ hơn về lợi ích của việc tham gia Bảo hiểm xã hội cũng như việc bảo lưu, tích lũy thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, đảm bảo an sinh bền vững; đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động trong việc đảm bảo quyền lợi tham gia Bảo hiểm xã hội đối với người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp về tình trạng này; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền.

Trong đó, về hình thức, đối tượng truyên truyền phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại, tọa đàm với người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất về chính sách Bảo hiểm xã hội; phối hợp với Đài truyền hình và các cơ quan quan báo chí, phát thanh ở địa phương tăng thời lượng phát sóng về các tin, bài, phóng sự, các buổi tọa đàm về chính sách Bảo hiểm xã hội; cung cấp thông tin định kỳ về tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn cho các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí ở địa phương.

Về nội dung tuyên truyền, cần tập trung tuyên truyền về những quy định của mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 áp dụng từ ngày 01/01/2018 và tác động của nó đối với đời sống xã hội (bao gồm: phạm vi mở rộng đối tượng tham gia, việc thay đổi cách tính lương hưu, tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện); đi sâu phân tích lợi ích thiết thực của việc tham gia Bảo hiểm xã hội, tích lũy thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội thông qua việc tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện cho đủ điều kiện để hưởng lương hưu cũng như những bất lợi mà người lao động phải gánh chịu khi nhận Bảo hiểm xã hội một lần; so sánh, làm rõ những ưu điểm vượt trội của việc tham gia Bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu với tham gia bảo hiểm thương mại hoặc gửi tiền tiết kiệm.

Ban Biên tập