Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chế độ ốm đau

06/06/2017 08:43:00 Xem cỡ chữ

I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:

      - Bản thân bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.

     - Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau, có xác nhận của cơ sở y tế.

     Lưu ý: Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.

     II- QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

     1/ Thời gian hưởng:

     a/ Bản thân ốm đau:

    Làm việc trong điều kiện bình thường

      - 30 ngày/năm (tham gia BHXH dưới 15 năm).

      - 40 ngày/năm (tham gia BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm).

      - 60 ngày/năm (tham gia BHXH đủ 30 năm trở lên).

      Làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại, phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên:

      - 40 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

      - 50 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.

      - 70 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên.

    Đối với trường hợp bị mắc bệnh dài ngày (theo Danh mục bệnh dài ngày do Bộ Y tế quy định)

      - Tối đa 180 ngày/năm trong một năm.

      - Sau 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn.

     b/ Con ốm:

      - Con dưới 3 tuổi: tối đa 20 ngày/năm cho mỗi con.

      - Con từ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi : tối đa 15 ngày/năm cho mỗi con.

     Lưu ý: Nếu cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH: Nếu một người đã nghỉ hết thời hạn quy định mà con vẫn ốm đau thì người kia được nghỉ tiếp hoặc cả cha và mẹ cùng nghỉ để chăm con ốm theo quy định trên.

       c/ Ngày tính hưởng trợ cấp:

      - Ngày nghỉ ốm đau, hoặc nghỉ chăm sóc con ốm được trợ cấp theo ngày làm việc. Nếu những ngày nghỉ này trùng với ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, Tết thì không được nghỉ bù để tính hưởng trợ cấp.

      - Ngày nghỉ ốm đau do bệnh dài ngày, nghỉ dưỡng sức, được tính hưởng trợ cấp cả những ngày nghỉ hàng tuần, lễ, Tết.

       Lưu ý: Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH trong tháng đó. Thời gian này không tính là thời gian đóng BHXH.

       2/ Mức hưởng trợ cấp cho mỗi ngày:

     Đối với ốm đau bình thường và chăm sóc con ốm: Mức trợ cấp bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc chia cho 24 ngày, sau đó nhân với số ngày thực tế nghỉ việc trong khoảng thời gian được nghỉ theo quy định. Nếu nghỉ ốm ở tháng đầu tham gia BHXH thì lấy mức lương của chính tháng đó để tính hưởng trợ cấp.

      Đối với trường hợp bị bệnh dài ngày: Mức trợ cấp bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH (trong 180 ngày/năm đầu tiên). Từ ngày thứ 181 trở đi, mức hưởng cụ thể như sau:

      - Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm trở lên.

      - Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.

      - Bằng 50% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

       Lưu ý: Thời hạn hưởng trợ cấp ốm đau sau 180 ngày đối với bệnh dài ngày tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH, tối thiểu bằng 3 tháng.

       3/ Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau:

      a/ Điều kiện: Nếu sau thời gian hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

        b/ Thời gian nghỉ:

      - 10 ngày/năm (sau khi điều trị bệnh dài ngày).

      - 7 ngày/năm (sau khi nghỉ ốm có phẫu thuật).

      - 5 ngày/năm (các trường hợp khác).

      Lưu ý: Thời hạn nghỉ dưỡng sức trong vòng 30 ngày kể từ ngày đầu trở lại làm việc.

       c/ Mức hưởng:

       - 30% mức lương cơ sở /ngày

     Lưu ý: Thời hạn nghỉ dưỡng sức trong vòng 30 ngày đầu trở lại làm việc, kể từ ngày hết hạn nghỉ ốm đau.

       III- THỦ TỤC HỒ SƠ:

         1/ Đối với người lao động bị ốm đau thông thường, ốm đau dài ngày hoặc con của người lao động bị ốm:

        Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

         2/ Đối với người lao động hoặc con của người lao động khám, chữa bệnh tại nước ngoài:

       - Bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.