Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trạm Tấu: 51 hộ làm đơn xin đăng ký thoát nghèo

17/03/2020 13:43:00 Xem cỡ chữ
Tính đến ngày 17/3/2020, trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu đã có 51 hộ tại 6 xã tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo.

Những lá đơn xin đăng ký thoát nghèo ở huyện Trạm Tấu.

Theo báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Trạm Tấu, tính đến ngày 17/3/2020, trên địa bàn huyện Trạm Tấu có tổng số 51 hộ tại 6 xã tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo.

Trong đó, xã Bản Mù có 1 hộ, Xà Hồ 7 hộ, xã Trạm Tấu 17 hộ, Pá Lau 1 hộ, Phình Hồ 24 hộ, Làng Nhì 1 hộ. Được biết đây là năm đầu tiên, các hộ dân ở huyện vùng cao Trạm Tấu tự nguyện làm đơn xin đăng ký thoát nghèo. 

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, huyện dự kiến tiếp tục bố trí các nguồn lực đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án với tổng kinh phí 158.249 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương 129.052 triệu đồng; ngân sách địa phương 29.197 triệu đồng để hỗ trợ các hộ nghèo máy cày, bừa, giống lúa, giống ngô, đào tạo nghề, cấp thẻ bảo hiểm y tế…, phấn đấu giảm 7,5% hộ nghèo trong năm nay, tương đương 557 hộ.

 

Theo Báo Yên Bái