Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái hỗ trợ 170 bộ thiết bị nghe - xem cho hộ nghèo

07/05/2020 15:26:00 Xem cỡ chữ
Mỗi hộ được hỗ trợ 1 bộ thiết bị gồm 1 ti vi, 1 thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh và cáp nối.

Xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ bàn giao thiết bị cho đối tượng được hỗ trợ giảm nghèo về thông tin.

Thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, năm 2020 UBND tỉnh Yên Bái triển khai hỗ trợ 850 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ giảm nghèo về thông tin theo Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 để hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho 170 hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người; hộ nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn của 8 huyện, thị. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 bộ thiết bị gồm 1 ti vi, 1 thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh và cáp nối. 

Hiện, các huyện, thị đã và đang triển khai việc hỗ trợ và lắp đặt phương tiện cho các hộ đảm bảo theo đúng quy định, giúp các hộ nghèo có điều kiện tiếp cận thông tin nhiều hơn nữa, nâng cao trình độ dân trí và học tập ứng dụng khoa học kỹ thuật để thoát nghèo bền vững.

 

Theo Báo Yên Bái