Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương

14/11/2016 22:01:00 Xem cỡ chữ
Từ năm 2009 - 2016, Hội Chữ thập đỏ thành phố Yên Bái đã huy động đóng góp công lao động, vận động các tập thể, cá nhân hảo tâm giúp đỡ hỗ trợ xóa nhà tạm cho 75 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 242 triệu đồng; trao 24 sổ tiết kiệm cho trẻ tật nguyền, mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam...

Hội CTĐ phường Đồng Tâm vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ, hội viên chữ thập đỏ phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”, nhiệm kỳ 2009 - 2016, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Yên Bái đã xác định rõ nội dung và mục tiêu nhiệm vụ toàn khóa gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của từng cấp hội, được cụ thể hóa trong các chương trình hành động từng năm, từng cuộc vận động và từng giai đoạn. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức Hội, phát triển kết nạp hội viên mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường huy động nguồn lực cứu trợ nhân đạo, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội và khẳng định vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn.

Năm 2009, toàn thành phố chỉ có 1.294 hội viên CTĐ, đến nay đã có 15.085 hội viên, 10.800 thanh thiếu niên CTĐ. 100%  xã, phường và các trường học thuộc thành phố có tổ chức hội. Đội ngũ cán bộ chuyên trách từ thành phố đến các xã, phường và cán bộ chi hội, tổ hội của các khu dân cư đều là những người tâm huyết, gắn bó với phong trào, vượt qua khó khăn trong cuộc sống đời thường, luôn đi đầu và là nhân tố quan trọng trong triển khai tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Góp phần đưa phong trào CTĐ thành phố ngày càng phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố và hội cấp trên, bám sát Điều lệ Hội CTĐ Việt Nam, xác định rõ tầm quan trọng và đặt lên hàng đầu công tác củng cố tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ CTĐ từ thành phố tới cơ sở, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động cứu trợ xã hội. Chất lượng đội ngũ cán bộ CTĐ của thành phố được nâng cao. Với 20 hội cơ sở trực thuộc, qua bình xét hàng năm đã có 80% số hội cơ sở đạt vững mạnh, không có cơ sở hội yếu kém.

Cùng với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội CTĐ thành phố còn làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo và chỉ đạo sát sao đối với Hội cơ sở. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đi đôi với tăng cường khai thác các nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động CTĐ, thu hút hội viên tham gia vào các hoạt động của Hội. Với việc nhân rộng các mô hình xây dựng Quỹ hội như: đặt hòm quỹ nhân đạo tại các khu dân cư, trường học, nơi công cộng, xây dựng quỹ nhân đạo cấp xã, phường gắn với thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tập thể, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã đáp ứng yêu cầu trợ giúp tại chỗ cho các trường hợp rủi ro đột xuất và trợ giúp thường xuyên cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Hàng năm, Hội chủ động xây dựng kế hoạch, khảo sát đối tượng cần được trợ giúp, trọng tâm là vào dịp tết Nguyên đán, “Tháng cao điểm vì nạn nhân chất độc da cam 10/8”, nhân dịp khai giảng năm học mới và kỷ niệm ngày truyền thống Hội CTĐ Việt Nam 23/11...

Trên cơ sở đó chuẩn bị cả về số lượng tiền, quà và lập danh sách các địa chỉ cần được trợ giúp với phương châm: nhân văn - minh bạch - tin cậy - kịp thời mà Hội đề ra, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Bằng những việc làm thiết thực tạo dựng phong trào, mời gọi các tập thể, cá nhân hảo tâm chung tay, góp sức trong các chương trình cứu trợ xã hội, nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ thành phố đã xây dựng mối quan hệ bền chặt với trên 50 nhà tài trợ truyền thống là các đơn vị, cá nhân hảo tâm trong và ngoài thành phố. Đó chính là nguồn lực quan trọng và hết sức quý giá trong các chương trình trợ giúp nhân đạo.

Từ năm 2009 - 2016, Hội đã huy động đóng góp công lao động, vận động các tập thể, cá nhân hảo tâm giúp đỡ hỗ trợ xóa nhà tạm cho 75 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 242 triệu đồng; trao 24 sổ tiết kiệm cho trẻ tật nguyền, mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam (mỗi sổ từ 3 đến 20 triệu đồng tiền mặt); 80 nạn nhân da cam được vay vốn không tính lãi từ Quỹ Bảo trợ nạn nhân da cam Việt Nam; 8 hộ nghèo được tham gia Dự án “Ngân hàng bò” với tổng số tiền 160 triệu đồng, đưa tổng giá trị công tác cứu trợ xã hội trên địa bàn đạt trên 9 tỷ 609 triệu đồng. Trong đó, riêng năm 2015 đạt 1 tỷ 583 triệu đồng và 8 tháng năm 2016 đạt trên 954 triệu đồng.

Có thể nói, hoạt động nhân đạo trong phong trào thi đua của thành phố đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên và là nét đẹp văn hoá trong cộng đồng. Tiêu biểu trong phong trào là Hội CTĐ các phường: Yên Thịnh, Minh Tân, Yên Ninh, Nguyễn Thái Học, Đồng Tâm, Nguyễn Phúc, Hồng Hà, Nam Cường, xã Tuy Lộc và xã Tân Thịnh.

Trong nhiệm kỳ đã có 15 tập thể và 33 cá nhân được UBND tỉnh và Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nhân đạo”, trên 300 lượt tập thể và cá nhân được UBND thành phố, các cấp hội CTĐ tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và các cuộc vận động nhân đạo. Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ V (2009 - 2016), Hội CTĐ thành phố rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng, trong đó trước hết là tranh thủ sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thông qua đó thúc đẩy phong trào của các cấp hội phát triển mạnh mẽ, đưa hoạt động đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đi đôi với tăng cường khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong cộng đồng, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia tổ chức Hội và các hoạt động từ thiện nhân đạo. Nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ CTĐ cơ sở theo hướng chuyên nghiệp; khơi dậy lòng nhiệt tình, tâm huyết, phát huy tính năng động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu của cán bộ chủ chốt trong tổ chức Hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo yêu cầu: thiết thực, sát với thực tế ở cơ sở, có sức lan toả trong cộng đồng nhằm nâng cao vị thế và phát huy tác dụng tích cực của tổ chức Hội trong đời sống xã hội hiện nay. Đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo động lực mới trong các phong trào thi đua từ cơ sở.

Với năng lực, sự tận tâm khơi dậy phong trào và trái tim nhân ái của mình,  tin tưởng rằng nhiệm kỳ VI (2016 - 2021), Hội CTĐ thành phố tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, triển khai thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp nhân đạo, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương xây dựng thành phố Yên Bái văn minh, giàu đẹp.

Nhiệm kỳ 2009 - 2016, Hội CTĐ thành phố Yên Bái thu hút được gần 14.000 hội viên đưa tổng số hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ trên toàn thành phố lên gần 26.000 người. Huy động từ các nguồn lực cho công tác cứu trợ xã hội trên địa bàn đạt trên 9,6 tỷ đồng.  Vận động 1.528 cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên đăng ký hiến máu. Thu hút 100% đội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động nhân đạo.

Với những kết quả đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ V (2009 - 2016), Hội CTĐ thành phố đã có 89 tập thể, cá nhân tiêu biểu vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và UBND tỉnh, giấy khen của UBND thành phố và Hội CTĐ tỉnh. Đặc biệt có 32 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nhân đạo”.

 

 

Theo Báo Yên Bái