Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Huyện Mù Cang Chải: 784 lao động được giải quyết việc làm

30/10/2018 16:05:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - 9 tháng năm 2018, huyện Mù Cang Chải giải quyết việc làm cho 784 lao động, đạt 87,1% kế hoạch. Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn đợt 1 năm 2018 với 494/650 lao động, đạt 76% kế hoạch, đã cấp chứng chỉ nghề cho 96 học viên.

Để có được kết quả trên, thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, ký thỏa thuận hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho các công ty; duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống; mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghề nhằm giúp người lao động nâng cao tay nghề, nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới, huyện Mù Cang Chải tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với đoàn thể đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu lao động đăng ký việc làm có thời hạn ở nước ngoài; thông tin kịp thời các thông tin tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề trên địa bàn; tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý; tạo cầu nối giữa lao động và doanh nghiệp trong giải quyết việc làm; nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề.

Ban Biên tập