Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019

05/06/2019 22:11:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh tham gia Hội thi Kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh đoàn tổ chức

Đối tượng tham gia là các đồng chí cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt, có kiến thức về nội dung thi và được cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối chọn cử dự thi (những đồng chí đã đạt giải nhất, nhì hội thi do ngành giáo dục, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tổ chức không tham gia Hội thi này). Theo đó, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cử thí sinh tham gia Hội thi. Mỗi chi, đảng bộ cơ sở cử ít nhất 01 thí sinh tham gia Hội thi.

Hội thi được tổ chức ở cấp Đảng bộ khối và chia làm 2 vòng thi: Vòng thi cụm tổ chức cơ sở đảng và vòng thi chung kết. Vòng thi cụm được tổ chức ở 3 cụm thi. Các thí sinh đạt giải nhất, nhì các cụm thi sẽ được tham gia Hội thi vòng chung kết. Thí sinh đạt giải nhất vòng chung kết sẽ tham gia Hội thi cấp tỉnh

Theo kế hoạch, các cụm thi tổ chức Hội thi xong trước ngày 15/7/2019; Đảng ủy khối tổ chức Hội thi vòng chung kết trước ngày 15/8/2019.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, gồm 3 phần thi: Xây dựng đề cương câu chuyện kể; Kể chuyện về Bác Hồ hoặc mô hình, điển hình tiên tiến (Thí sinh kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị hoặc kể chuyện về những điển hình tiên tiến (tập thể hoặc cá nhân) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu của cơ quan, đơn vị nơi thí sinh công tác gắn với chủ đề học tập và làm theo Bác hàng năm. Các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” phải mang tính tiêu biểu, đã được tuyên dương, khen thưởng hoặc được cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ghi nhận, đánh giá cao); Phần thi kiểm tra nhận thức (Thí sinh trả lời câu hỏi về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng).

Nguyễn Hiên