Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lục Yên tạo việc làm mới cho trên 2.800 lao động

06/02/2020 15:26:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Với mục tiêu tạo điều kiện cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện có kiến thức kỹ thuật để tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thời gian qua, huyện Lục Yên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Lục Yên hoàn thành vượt chỉ tiêu tạo việc làm mới cho người lao động.

Trong năm 2019, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với các trường, trung tâm, cơ sở trong và ngoài tỉnh tạo việc làm mới cho 2.871 lao động đạt 102,5 % kế hoạch, trong đó lao động đi làm tại các tỉnh trong n­ước 1.408 người; lao động đ­­ược tạo việc làm từ phát triển kinh tế - xã hội, tự tạo việc làm 1.296 người; lao động được tạo việc làm từ vay vốn từ Quỹ Quốc gia việc làm 45 người; lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài122 người. Cùng với đó, đã hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký thang bảng lương mới theo quy định của nhà nước. Ban hành văn bản chấp thuận đăng ký thang lương, bảng lương năm 2019 cho 26 doanh nghiệp. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho 781 lao động trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia học nghề; tăng cường kiểm tra, khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng những mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, góp phần tích cực vào mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững của huyện./.