Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động

13/05/2019 04:38:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT- Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo công đoàn các cấp đồng loạt triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Các cấp Công đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hàng năm Liên đoàn lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch, nội dung chỉ đạo hoạt động "Tháng công nhân” theo chủ đề của từng năm triển khai đến các cấp công đoàn; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo "Tháng công nhân” để tập trung triển khai thực hiện đến các cấp công đoàn; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai tới 100% công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. 

Nhân "Tháng công nhân” hàng năm nhiều lượt cán bộ, đoàn viên, (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... được Liên đoàn lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm, thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời. 

Trong 7 năm trở lại đây, Liên đoàn lao động tỉnh đã trích hơn 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ "Tấm lòng vàng” của công đoàn để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 1.950 lượt CNVCLĐ; đã có 42 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Liên đoàn lao động tỉnh trích 1,1 tỷ đồng từ Quỹ "Tấm lòng vàng” để hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; có 65 hoạt động "Cảm ơn thành viên" thu hút 1.675 đoàn viên và NLĐ tham gia. Các đơn vị triển khai thực hiện tốt như: Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái, Liên đoàn lao động huyện Yên Bình, Liên đoàn lao động huyện Văn Chấn, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh...

Các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, đặc biệt lưu ý đảm bảo đời sống, việc làm cho NLĐ. Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và lợi ích của NLĐ và văn hóa doanh nghiệp, tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để NLĐ có "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Tuyên truyền và nhân rộng các mô hình doanh nghiệp có môi trường lao động an toàn cho công nhân lao động. Thời gian qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 232 cuộc đối thoại giữa NLĐ và người sử dụng lao động, thu hút 3.250 đoàn viên và NLĐ tham gia, trong đó tổ chức 187 cuộc tuyên truyền trực tiếp về chính sách pháp luật cho 1.826 đoàn viên và NLĐ.

Với chủ đề: "Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, "Tháng công nhân” năm 2019 LĐLĐ tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào 02 nội dung trọng tâm, đó là: Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò của giai cấp công nhân, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, trong đó tập trung tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho công nhân lao động, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên và NLĐ.

Tổ chức tôn vinh, khen thưởng công nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong lao động, sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn phát động; tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ, tạo điều kiện cho công nhân lao động được hưởng lợi từ các chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn lao động tỉnh và các doanh nghiệp về cung cấp hàng hóa, dịch vụ giảm giá; rà soát thỏa ước lao động tập thể còn hiệu lực, tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể để NLĐ có "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho CNLĐ.

Tổ chức thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; gắn các hoạt động "Tháng công nhân” với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 72 năm Ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái.

Trong "Tháng công nhân” năm nay, Liên đoàn lao động tỉnh sẽ trích 270 triệu đồng từ Quỹ "Tấm lòng vàng” trao hỗ trợ làm nhà "Mái ấm công đoàn” cho 07 đoàn viên và trao 180 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chỉ đạo 81 CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức ít nhất 01 hoạt động thiết thực trong "Tháng công nhân”; xây dựng kế hoạch khảo sát, lập phương án hỗ trợ; tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ 50 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn là đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thoát nghèo, vượt qua khó khăn thực hiện theo Chương trình 144 của Tỉnh ủy Yên Bái. 

Đồng chí Nguyễn Chương Phát – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Để "Tháng công nhân” và "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" năm nay có nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực với người lao động, LĐLĐ tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên CNVCLĐ thực hiện tốt trách nhiệm của NLĐ theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện tốt các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho NLĐ”.

Cùng với đó là phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân về điều kiện vật chất để thăm hỏi, động viên kịp thời các trường hợp công nhân lao động gặp khó khăn, giúp NLĐ vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân lao động; giám sát việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ; đánh giá kết quả thực hiện, rà soát, đề xuất ký bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể, nhằm đảm bảo lợi ích tốt hơn cho NLĐ.

Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức nâng cao tay nghề, nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm bền vững, tăng thu nhập cho NLĐ; lựa chọn, biểu dương công nhân, viên chức, lao động điển hình đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong quá trình lao động, sản xuất và công tác. CĐCS đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động "Cảm ơn” NLĐ, để ghi nhận đóng góp quan trọng của NLĐ đối với doanh nghiệp, địa phương, xã hội.

Tăng cường tổ chức các hoạt động tập huấn, tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động; tư vấn, hỗ trợ cho CĐCS, NLĐ nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. CNVCLĐ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. 

Ban Biên tập