Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Ban quản lý các khu công nghiệp Yên Bái làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động

13/05/2019 09:11:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong những năm qua các doanh nghiệp trong KCN chưa để xảy ra tình trạng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đã cơ bản đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN; Đời sống vật chất tinh thần của người lao động trong khu công nghiệp được cải thiện rõ rệt, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao.

Công nhân Nhà máy may trong Khu công nghiệp Âu Lâu.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước 3 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch là 632 ha bao gồm: Khu công nghiệp Phía Nam; Khu công nghiệp Âu Lâu và Khu công nghiệp Minh Quân. Đến nay đã thu hút 46 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 9.162,287 tỷ đồng, trong đó có 28 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh với hơn 3.800 lao động, dự kiến đến hết năm 2019 số lao động trong các khu công nghiệp sẽ tăng lên trên 4.500 lao động;

Trong những năm qua công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh nói chung và trong các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái nói riêng đã được các cấp, các ngành, các đơn vị doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Trong năm 2018 Ban Quản lý các khu công nghiệp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các sở, ban ngành, đã thường xuyên chỉ đạo và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, tham gia các hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp;

Thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho trên 2500 lượt người làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác ATVSLĐ và người lao động tại các doanh nghiệp và khám sức khỏe định kỳ cho trên 3000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; Quan trắc môi trường lao động đối với các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ, an toàn vệ sinh viên giỏi với hơn 100 người lao động tham gia. Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp với công đoàn các KCN tỉnh; tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” vào ngày 24/4/2019; tại Lễ phát động đã có gần 300 đoàn viên, công nhân lao động thuộc 08 doanh nghiệp trong các KCN tham gia hưởng ứng. Ban quản lý các khu công nghiệp cùng Công đoàn các khu công nghiệp đã trao 48 xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; Trao quyết định hỗ trợ vốn vay từ quỹ “Tấm lòng vàng” cho 08 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để tự tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình; Thăm hỏi động viên 02 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi động viên 02 tổ sản xuất; Phối hợp với bệnh viện giao thông vận tải khám sức khỏe miễn phí cho 50 công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp phía Nam. Qua buổi lễ phát động đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong công nhân lao động, thể hiện sự quan tâm chăm sóc, sự gắn bó mật thiết với người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp; với mục tiêu vì lợi ích người công nhân lao động.

Trong những năm qua các doanh nghiệp trong KCN chưa để xảy ra tình trạng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đã cơ bản đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN; Đời sống vật chất tinh thần của người lao động trong khu công nghiệp được cải thiện rõ rệt, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao.

Tuy nhiên công tác ATVSLĐ trong các khu công nghiệp vẫn còn  nhiều khó khăn nhất định, các doanh nghiệp sản xuất hầu hết có quy mô vừa và nhỏ, dây truyền sản xuất ở một số doanh nghiệp còn lạc hậu, trong thời gian vừa qua các doanh nghiệp đã ưu tiên cho việc mở rộng quy mô, công nghệ nên có tác động nhất định đến điều kiện lao động, an toàn và sức khỏe của người lao động. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp còn khó khăn về tài chính nên chưa có điều kiện để đầu tư cho công nghệ sản xuất mới và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động là rất cao; Một số doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn nên việc thực hiện các quy định về công tác ATVSLĐ và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động còn chưa được quan tâm và thực hiện đầy đủ, một số đơn vị chưa có mạng lưới An toàn vệ sinh viên, do đó việc tuyên truyên nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động còn nhiều hạn chế.

Hưởng ứng Lễ phát động “Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019”do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, để làm tốt hơn nữa công tác ATVSLĐ trong các khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp đồng tình hưởng ứng và kêu gọi các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể công nhân viên chức lao động hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về ATVSLĐ vì mục tiêu con người và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để thực hiện tốt những mục tiêu trên, trong thời gian tới Ban Quản lý các khu công nghiệp cam kết tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện về công tác ATVSLĐ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ. Hàng năm, kịp thời cập nhật thông tin, phổ biến luật pháp và hướng dẫn các biện pháp ATVSLĐ đến người lao động cũng như người sử dụng lao động.

Hướng dẫn và Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cần quan tâm hơn nữa tới công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Chú trọng tới công tác khám sức khỏe định kỳ, công tác đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động.

Hướng dẫn và chỉ đạo các doanh nghiệp phát động phong trào thi đua cam kết đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp và tổ chức cho các phân xưởng, tổ, đội sản xuất đăng ký đơn vị ATVSLĐ. Chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng, niêm yết các nội quy, quy trình sản xuất theo đúng các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; Chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm định đối với các loại máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra thường xuyên đối với việc thực hiện các quy định về công tác ATVSLĐ đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm về công tác ATVSLĐ. Làm tốt công tác ATVSLĐ là việc làm thiết thực nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu năm 2019 và những năm tiếp theo không có vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra trong các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái.

Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, quan tâm hơn nữa đến người lao động đặc biệt là vấn đề an toàn vệ sinh lao động cũng như đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong doanh nghiệp mình.

 

Ban Biên tập