Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bình đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

06/05/2019 10:22:00 Xem cỡ chữ
Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) qua các phong trào, cuộc vận động, mô hình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện,Công an huyện, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ....

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, những năm gần đây, huyện Yên Bình không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền; đồng thời, tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

Với vai trò là cơ quan truyền thông, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện thường xuyên phối hợp với ngành công an, tư pháp huyện thực hiện chuyên mục "Nhà nước và Pháp luật” phát trên sóng phát thanh; chỉ đạo, khuyến khích phóng viên viết tin, bài về lĩnh vực tuyên truyền PBGDPL.

Năm 2018, Trung tâm đã thực hiện 100 lượt chuyên mục: "An toàn giao thông”, "Giáo dục pháp luật”, "An ninh Quốc phòng”, "Lao động công đoàn”...; phát sóng, đăng tải 1.200 tin, bài, phóng sự có nội dung liên quan đến an toàn giao thông, giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử huyện, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái; treo gần 200 băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện về lĩnh vực an toàn giao thông, thực thi pháp luật.

Phối hợp tuyên truyền trực tiếp đến từng đối tượng người dân, hàng năm, Công an huyện Yên Bình tham mưu với Huyện ủy ban hành các chỉ thị, kế hoạch về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện, công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, công tác bảo đảm an toàn giao thông tới mọi đối tượng người dân. Vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về khai thác khoáng sản, nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà.

Thông qua triển khai Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và duy trì hoạt động của các tổ an ninh, hòa giải, mô hình tự quản về an ninh trật tự, Công an huyện Yên Bình đã thu được hàng trăm nguồn tin có giá trị, phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, trấn áp tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự cơ sở.

Để công tác tuyên truyền PBGDPL ngày càng đi vào chiều sâu, các tổ chức hội, đoàn thể của huyện cũng tích cực triển khai các hình thức tuyên truyền PBGDPL, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Hội Nông dân huyện duy trì thực hiện tốt mô hình câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật” tại một số xã. Hội Phụ nữ huyện lồng ghép tuyên truyền pháp luật với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Huyện đoàn thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, thi sân khấu hóa, phát tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS… Liên đoàn Lao động tỉnh hàng năm tổ chức các hội nghị chuyên đề, các lớp bồi dưỡng, tập huấn tuyên truyền pháp luật đến đoàn viên, người lao động.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, công tác tuyên truyền PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự trị an.

Thời gian tới, cùng với phát huy tốt các hình thức tuyên truyền PBGDPL, huyện Yên Bình tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng tổ hòa giải, tổ an ninh, câu lạc bộ pháp luật; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; tuyên dương các tập thể, cá nhân có cách làm hay trong công tác tuyên truyền PBGDPL và giữ gìn an ninh trật tự; phấn đấu xây dựng các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt chỉ tiêu hàng năm.

Theo Báo Yên Bái