Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020

(09/05/2020)

Không được sử dụng phương tiện vi phạm tham gia giao thông trong thời gian được giao bảo quản; điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020.

Tập trung thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(24/04/2020)

CTTĐT - Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1125/UBND-NCPC yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Phổ biến, tuyên truyền xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

(22/04/2020)

Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái tại Văn bản số 793/UBND-VX ngày 29 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 300/STP XD,KTVB&TDTHPL ngày 30/3/2020 về việc phổ biến, tuyên truyền xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

Trấn Yên đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tảo hôn trong vùng đồng bào thiểu số

(18/04/2020)

Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020, Trấn Yên có tổng số 87 cặp tảo hôn, trong đó có 1 cặp hôn nhân cận huyết thống chủ yếu tại 2 xã Hồng Ca, Kiên Thành có thôn đồng bào Mông sinh sống. Trước tình hình đó, cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Trấn Yên đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(13/04/2020)

CTTĐT - Nhằm tăng cường vai trò và hiệu quả quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân về vấn đề quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản gửi các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thị xã Nghĩa Lộ chú trọng xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(08/04/2020)

Việc xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) tạo điều kiện thuận lợi để người dân TCPL, kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên Công an Yên Bái: Nhiều giải pháp tuyên truyền hiệu quả phòng chống ma túy

(03/04/2020)

Năm 2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã duy trì hoạt động của các câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội; duy trì các tổ tư vấn rèn kỹ năng sống, phòng ngừa xã hội; thực hiện các giờ dạy học, hoạt động ngoại khóa tích hợp nội dung phòng chống ma túy.

Yên Bái tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19

(30/03/2020)

Ngày 25/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng đã ký ban hành Công văn số 724/UBND-VX gửi các, sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19.

Yên Bái triển khai thực hiện nghị định Chính phủ về thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

(25/03/2020)

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 20/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng đã ký Văn bản số 680/UBND-NCPC ỵêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

Chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

(17/03/2020)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Giao thông vận tải chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), phối hợp với Bộ Tư pháp để tổng hợp vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.