Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội Luật gia Yên Bái đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

(13/03/2020)

Hội Luật gia tỉnh thực hiện chương trình phối hợp liên ngành; phối hợp với các đoàn thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo chuyên đề; chỉ đạo cán bộ, hội viên các ngành lồng ghép tuyên truyền PBGDPL với hoạt động chuyên môn...

Yên Bái tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp

(09/03/2020)

Trong những năm qua, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ), Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đã chú trọng công tác tuyên truyền các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong các doanh nghiệp.

Nghĩa Lộ: Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

(02/03/2020)

Đến nay, thị xã có 71 tổ hòa giải với 489 hòa giải viên.

Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(26/02/2020)

Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Văn Yên: Tuyên truyền đa dạng, đúng trọng tâm

(24/02/2020)

Văn Yên là địa phương có hệ thống giao thông khá đa dạng với đường sắt, đường thủy và đường bộ, đặc biệt có cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua với chiều dài 54 km, tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT).

Trái ngọt từ Chỉ thị của Ban Bí thư

(24/02/2020)

Năm 2019 vừa qua đánh dấu tròn 15 năm thực hiện Chỉ thị 32- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Công tác Phổ biến pháp luật - một lĩnh vực công tác rất đặc thù, nhiều khó khăn nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã khoác lên mình một diện mạo mới.

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”

(24/02/2020)

Để tiếp tục có hiệu quả Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” (viết tắt là Đề án), ngày 17/02/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”.

Ngành giao thông vận tải Yên Bái: Phổ biến giáo dục pháp luật đã đi vào chiều sâu

(13/02/2020)

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), thời gian qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã tích cực triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nên đạt nhiều kết quả cao.

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

(07/02/2020)

Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Lục Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện

(05/02/2020)

Những năm qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Lục Yên luôn xác định công tác thông tin truyền thông thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tự nguyện là nhiệm vụ trọng tâm và luôn được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.