Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Ban Bí thư ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(24/06/2020)

ua xem xét báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW), ngày 20/6/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Tăng cường các hoạt động phòng, chống ma túy

(16/06/2020)

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020.

Sở Tư pháp Yên Bái tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 300 người

(05/06/2020)

Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 300 đại biểu là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ hòa giải, các hòa giải viên và nhân dân thuộc 3 xã: Quang Minh, An Bình, Mậu Đông (huyện Văn Yên).

Yên Bái: Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

(02/06/2020)

Ngày 11/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025. Việc ban hành Chương trình nhằm mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là DNNVV), tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của DNNVV; giúp DNNVV trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DNNVV và bảo đảm tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

Nâng cao công tác tuyên truyền về an toàn giao thông

(26/05/2020)

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công văn đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí nâng cao công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn thiết lập trạng thái bình thường mới sau dịch bệnh COVID-19.

Yên Bái xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

(20/05/2020)

CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ.

Nâng cao hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

(15/05/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020

(09/05/2020)

Không được sử dụng phương tiện vi phạm tham gia giao thông trong thời gian được giao bảo quản; điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020.

Tập trung thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(24/04/2020)

CTTĐT - Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1125/UBND-NCPC yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Phổ biến, tuyên truyền xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

(22/04/2020)

Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái tại Văn bản số 793/UBND-VX ngày 29 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 300/STP XD,KTVB&TDTHPL ngày 30/3/2020 về việc phổ biến, tuyên truyền xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau: