Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trái ngọt từ Chỉ thị của Ban Bí thư

(24/02/2020)

Năm 2019 vừa qua đánh dấu tròn 15 năm thực hiện Chỉ thị 32- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Công tác Phổ biến pháp luật - một lĩnh vực công tác rất đặc thù, nhiều khó khăn nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã khoác lên mình một diện mạo mới.

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”

(24/02/2020)

Để tiếp tục có hiệu quả Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” (viết tắt là Đề án), ngày 17/02/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”.

Ngành giao thông vận tải Yên Bái: Phổ biến giáo dục pháp luật đã đi vào chiều sâu

(13/02/2020)

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), thời gian qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã tích cực triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nên đạt nhiều kết quả cao.

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

(07/02/2020)

Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Lục Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện

(05/02/2020)

Những năm qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Lục Yên luôn xác định công tác thông tin truyền thông thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tự nguyện là nhiệm vụ trọng tâm và luôn được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trấn Yên đổi mới hình thức tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện

(05/02/2020)

Năm 2019, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch về số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được tỉnh và BHXH Việt Nam giao, BHXH huyện Trấn Yên đã có hình thức tuyên truyền mới rất hiệu quả.

Thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 có điểm gì mới?

(05/02/2020)

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) chỉ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT, mất, hỏng, rách,...

Trạm Tấu đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào chiều sâu

(06/01/2020)

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung PBGDPL đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Yên Bái xây dựng thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em”- Đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống

(31/12/2019)

CTTĐT – Yên Bái là một trong 5 tỉnh, thành phố được Hội đồng Đội Trung ương lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em” theo Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 3/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Cùng với đó tỉnh Yên Bái đã làm rất tốt việc đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả cao.

Yên Bái – Hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

(31/12/2019)

CTTĐT - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong suốt thời gian qua được tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng và được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Yên Bái. Do đó, tỉnh Yên Bái đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.