Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lục Yên quyết tâm hoàn thành thu ngân sách

24/03/2020 10:09:00 Xem cỡ chữ
Chi Thuế huyện phấn đấu duy trì tỷ lệ khai thuế qua mạng đạt trên 95%; tìm mọi biện pháp để nâng cao tỷ lệ nộp thuế điện tử trên cả 3 tiêu chí; tiếp tục đưa các hộ cá nhân kinh doanh thực hiện thuế khoán vào nộp thuế qua ngân hàng thương mại,

Chi cục Thuế huyện Lục Yên công khai danh sách và mức thuế hộ kinh doanh.

Dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng 2 tháng đầu năm 2020, Chi cục Thuế huyện Lục Yên đã thu hơn 29,3 tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán tỉnh giao, 12,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019.

Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số ước đạt 25,2 tỷ đồng, bằng 35% so với dự toán tỉnh giao, bằng 35% so với chỉ tiêu phấn đấu tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019. 

Để thu ngân sách (TNS) được thuận lợi và đạt hiệu quả cao, ngay từ những ngày đầu năm 2020 cấp ủy, chính quyền huyện tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, tập trung quyết liệt vào TNS. 

Ông Lê Viết Đại - Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thế cho biết: ngay từ những ngày đầu năm, sau khi được phê chuẩn dự toán ngân sách, UBND thị trấn đã lập kế hoạch thu ngân sách, giao nhiệm vụ cho từng thành viên quản lý từng lĩnh vực cụ thể. 

Sự phân công công việc phù hợp với chuyên môn và năng lực đến từng cán bộ, tránh chồng chéo trong việc thực hiện nhiệm vụ, đẩy tiến độ thu nhanh chóng, chính xác, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thuế vào ngân sách Nhà nước và đến ngày 13/3/2020 thị trấn đã TNS đạt 2,6 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch huyện giao.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân cũng như hoàn thành kế hoạch TNS, thời gian qua, Chi cục Thuế huyện đã phối hợp với Bưu điện Lục Yên rà soát, đối chiếu chính xác số liệu xử lý truy thu đối với các trường hợp còn tồn thuế tháng 1; phí môn bài năm 2020 thuế phát sinh trên hóa đơn quyển của quí IV/2019 thực hiện lập bộ thuế khoán tháng 2/2020 và truyền dữ liệu cho bên nhận ủy nhiệm. 

Đội thuế căn cứ danh sách, số liệu đã thống kê thực hiện rà soát, đối chiếu với sổ bộ đang quản lý; số hộ chưa quản lý sẽ được phân tích nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục đưa vào quản lý thuế. 

Đối với quản lý doanh nghiệp, Chi cục rà soát lại tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp năm 2019; đánh giá khả năng thực hiện, thông báo dự toán nghĩa vụ ngân sách năm 2020 đối với các doanh nghiệp có số phát sinh lớn; triển khai thực hiện quyết toán thuế năm 2019 đến các doanh nghiệp.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, đối chiếu số liệu thừa thiếu trên ứng dụng với số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp của các doanh nghiệp để kịp thời xử lý, điều chỉnh đúng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh không để tình trạng nợ ảo tiền thuế trên ứng dụng. 

Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế huyện Lục Yên chia sẻ: năm 2020, huyện Lục Yên được giao dự toán TNS 232,2 tỷ đồng, dự toán HĐND huyện giao 235 tỷ đồng. 

Để hoàn thành nhiệm vụ TNS, thời gian tới, Chi cục chủ động phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong TNS năm 2020 đối với từng chỉ tiêu, nguồn thu, sắc thuế để tập trung sự lãnh đạo, tìm biện pháp giải pháp chủ động khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và phấn đấu thu đạt 235 tỷ đồng. 

Thực hiện tốt nội dung tuyên truyền hỗ trợ theo chỉ đạo của ngành; chú trọng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ tuyên truyền hỗ trợ; nâng cao kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm cho cán bộ tuyên truyền hỗ trợ, nhất là đổi mới về cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác thuế.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện việc quản lý dữ liệu tập trung trên ứng dụng TMS đảm bảo số liệu ngày càng chính xác, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng tốt công tác quản lý thuế và chỉ đạo điều hành của lãnh đạo ngành.

Duy trì tỷ lệ khai thuế qua mạng đạt trên 95%; tìm mọi biện pháp để nâng cao tỷ lệ nộp thuế điện tử trên cả 3 tiêu chí; tiếp tục đưa các hộ cá nhân kinh doanh thực hiện thuế khoán vào nộp thuế qua ngân hàng thương mại, làm tiền đề để thực hiện nộp thuế điện tử...

(Theo Báo Yên Bái)