Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động

24/08/2017 21:09:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động có quyền tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội thay vì chủ sử dụng lao động giữ như hiện nay. Đây là một trong những điểm mới của Luật bảo hiểm y tế. Việc tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội giúp người lao động nắm rõ được các thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của bản thân, đồng thời, chủ động hơn trong việc thực hiện giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Việc trao sổ BHXH cho NLĐ quản lý là bước đầu thực hiện cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH.

Từng có nhiều năm làm việc tại các doanh nghiệp và cũng không ít lần thay đổi các công việc khác nhau nhưng chị Bàn Thị Bé, công nhân Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF, huyện Trấn Yên không mấy khi để ý đến cuốn sổ bảo hiểm xã hội của mình, chỉ biết rằng hàng tháng doanh nghiệp vẫn trừ tiền đóng bảo hiểm nhưng mức đóng như thế nào thì chị cũng không nắm được. Nhưng đến nay chị Bé có thể nắm được quá trình đóng BHXH của mình.

Trước đây, sổ BHXH giao cho đơn vị sử dụng lao động quản lý thay cho người lao động, dẫn đến tình trạng người lao động không nắm được thông tin về quá trình đóng BHXH, hoặc đơn vị trốn đóng gây ra nợ đọng BHXH trong thời gian dài dù vẫn trích tiền lương đóng BHXH của người lao động hàng tháng. Bên cạnh đó, việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động cũng giúp đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm được nhân lực và chi phí quản lý, còn người lao động được quyền trực tiếp quản lý sổ BHXH của mình, nắm được quá trình tham gia của mình để tự bảo vệ quyền lợi an sinh của bản thân.

Theo Luật BHXH sửa đổi năm 2014 có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2016, NLĐ có quyền tự quản lý sổ BHXH thay vì chủ sử dụng lao động lưu giữ như hiện nay. Việc trao sổ BHXH cho NLĐ quản lý là bước đầu thực hiện cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH. Với mục tiêu đến năm 2020, BHXH Việt Nam đồng loạt thực hiện quản lý sổ BHXH điện tử sẽ giúp chủ sổ quản lý dễ dàng liệt kê quá trình đóng - hưởng theo năm, theo quý, thậm chí NLĐ có thời gian làm việc trước năm 1995 cũng sẽ nắm được thông tin của mình.

Việc bàn giao sổ BHXH giúp minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, cũng như có trường hợp doanh nghiệp đã giữ sổ BHXH của NLĐ khi xảy ra tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cả cơ quan BHXH và NLĐ trong quá trình giải quyết các chế độ BHXH.

Trên cơ sở đó, tháng 10/2016, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 4027/BHXH-ST về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ. Các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai kịp thời các văn bản, quy định của BHXH Việt Nam; tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, tham mưu cho Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ cũng như UBND huyện, thành phố, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo về việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ để triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải thành lập tổ thẩm định, tổ nhập liệu, phân công cụ thể trách nhiệm của các phòng, bộ phận, tổ trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, từ khâu nhận hồ sơ, thời gian xử lý ở từng công đoạn, việc chuyển hồ sơ liên tục, kịp thời. Đảm bảo các Tổ thẩm định thực hiện nhiệm vụ được giao đúng quy định; các bộ phận trong Tổ thẩm định phối hợp nhịp nhàng, giải quyết công việc hiệu quả theo nhiệm vụ được phân công.

Theo số liệu thống kê của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), toàn tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý 54.084 sổ BHXH, trong đó có 2.624 người đang tham gia BHXH tự nguyện đã tự quản lý sổ, còn 51.460 người/ 2.731 đơn vị phải rà soát, bàn giao sổ.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian bàn giao sổ BHXH cho người lao động đúng kế hoạch đề ra, BHXH tỉnh Yên Bái đã thành lập tổ chỉ đạo, tổ thẩm định, tổ nhập liệu. Đồng thời, hướng dẫn quy trình rà soát và bàn giao sổ cho người lao động đối với các đơn vị sử dụng lao động và BHXH các huyện, thị, thành phố.

Hiện nay, ngành BHXH tỉnh Yên Bái đã phát phiếu rà soát quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tới người lao động để đối chiếu nội dung thông tin ghi trên sổ BHXH, quá trình tham gia đóng BHXH. Từ việc đối chiếu người lao động sẽ điều chỉnh, bổ sung thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mình để thống nhất với cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi tiến hành in và bàn giao sổ.

Với mục tiêu bàn giao 60% số sổ BHXH cho người lao động đang tham gia BHXH trên địa bàn toàn tỉnh, ngành BHXH tỉnh đã tiến hành bàn giao những sổ BHXH có ít vướng mắc về thông tin quá trình tham gia BHXH trước. Đối với những sổ chưa đầy đủ thông tin cần bổ sung, điều chỉnh sẽ phối hợp với đơn vị sử dụng lao động để có hướng dẫn điều chỉnh kịp thời. Đối với những doanh nghiệp phá sản, nợ đọng BHXH sẽ thực hiện chốt sổ đến thời điểm doanh nghiệp đóng cho người lao động. Trường hợp, người lao động có từ hai sổ BHXH trở lên và ghi thời gian đóng không trùng nhau, cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ để hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu và điều chỉnh theo hướng có lợi nhất cho người lao động.

Bàn giao sổ BHXH cho người lao động được coi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH Yên Bái trong năm 2017. Đây cũng là 1 trong những bước cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH. Bởi, sau khi đã thống nhất được quá trình tham gia BHXH của tất cả người lao động và được quản lý bằng hệ thống phần mềm thì toàn bộ quá trình tham gia BHXH của người lao động được cập nhật liên tục, đảm bảo việc cấp lại sổ BHXH một cách thuận tiện nhất trong trường hợp sổ bị hỏng hoặc thất lạc. Với mục tiêu đến năm 2020, cả nước sẽ thực hiện quản lý sổ BHXH điện tử, người chủ sổ sẽ dễ dàng liệt kê được quá trình đóng - hưởng, rút ngắn hơn nữa quy trình thủ tục cho người lao động trong giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp… Việc tự quản lý sổ BHXH cũng sẽ giúp người lao động có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng BHXH cho mình, góp phần ngăn ngừa tình trạng trốn đóng BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động./.

Tiến Lập (tổng hợp)