Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên: Gần 80 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và bắt buộc

26/11/2019 14:01:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Hiện nay, trên địa bàn huyện Văn Yên có 79.668 đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện với 269 đơn vị sử dụng lao động, trong đó, có 64 doanh nghiệp với 4.997 lao động đang làm việc.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Văn Yên có 79.668 đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Hàng năm, số người tham gia BHXH tự nguyện và bắt buộc có chiều hướng tăng những năm gần đây. Năm 2016 có 68.573 người; năm 2017 là 71.983 người; năm 2018 là 75.760 người và năm 2019 đạt 79.668 người.

Công tác thu BHXH bắt buộc hàng năm gồm: năm 2016 đạt 67 tỷ 685 triệu đồng; năm 2017 đạt 73 tỷ 211 triệu đồng; năm 2018 là 77 tỷ 748 triệu đồng và năm 2019 đạt 60 tỷ 914 triệu đồng. Số thu BHXH tự nguyện gồm: năm 2016 là 1 tỷ 231 triệu đồng; năm 2017 là 1 tỷ 406 triệu đồng; năm 2018 là 1 tỷ 637 triệu đồng và năm 2019 đạt 2 tỷ 007 triệu đồng.

Công tác giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất… luôn được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra chồng chéo, trùng lắp, sai chế độ và đối tượng được thụ hưởng.

Ông Lê Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình cấp, quản lý hồ sơ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH, đảm bảo chế độ và quyền lợi của NLĐ; tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ để trục lợi BHXH. Việc giải quyết chế độ hàng tháng luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ, an toàn và đúng quy định, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cho người thụ hưởng. Nhiều năm, Văn Yên không có đơn thư kiếu nại, tố cáo về chế độ BHXH.

Ban Biên tập