Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái đẩy mạnh giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp

05/05/2023 16:41:00 Xem cỡ chữ
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 1/5/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái khuyến khích người lao động truy cập nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công...

Người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm.

Cùng với tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm, công tác chi trả chế độ cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thực hiện đồng bộ, hỗ trợ kịp thời cho người lao động ổn định cuộc sống khi bị thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Theo ông Lưu Mạnh Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái, ngoài tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, đơn vị này còn tổ chức khảo sát thu thập thông tin người tìm việc qua nhiều kênh, khảo sát đánh giá nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để khớp cung - cầu lao động trên địa bàn.

Trung tâm cũng đồng thời thực hiện tư vấn giới thiệu đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp. Nhờ đó, công tác giải quyết việc làm, hỗ trợ giải quyết các chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được thực hiện đồng bộ.

Trong tháng 4/2023, toàn tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 2.871 lao động; trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội hơn 1.400 người, vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 252 người, xuất khẩu lao động 51 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 1.141 người.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 7.960 lao động, đạt 40,8% kế hoạch, giảm 1,1% so với cùng kỳ; trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội gần 4.200 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 541 người, xuất khẩu lao động 74 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 3.154 người.

Đối với việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng 4/2023, tỉnh đã giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 286 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp 4,7 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 2 người, với số tiền 9 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 511 lao động.

Tính chung 4 tháng đầu năm, số người được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 963 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp hơn 16 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 7 người, với số tiền 34 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là hơn 1.100 lao động.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Yên Bái cũng cho biết, trong năm 2023, trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, nâng số lượng người lao động đến tư vấn và đăng ký tìm việc làm ngày càng tăng.

Đặc biệt, ngoài việc tư vấn việc làm trực tiếp tại địa điểm chính, trung tâm còn xuống tận địa phương, thôn bản tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, khảo sát nhu cầu lao động, tuyên truyền về chính sách đào tạo, giải quyết việc làm trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, phối hợp với các đối tác có nhu cầu sử dụng lao động để giới thiệu việc làm cho người lao động.

Bên cạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, Trung tâm cũng thực hiện đồng thời việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định. Công tác thông tin tuyên truyền những cơ chế, chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp cũng luôn được đẩy mạnh. Trong đó, chú ý đến việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp cũng như thực hiện tốt công tác dạy nghề phù hợp cho nhóm lao động này.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 1/5/2023 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái cũng khuyến khích người lao động truy cập nộp hồ sơ một trong hai Cổng dịch vụ công gồm: Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn và Cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái: https://dichvucong.yenbai.gov.vn.

Trường hợp người lao động không thực hiện được, Trung tâm sẽ hỗ trợ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và 2 Văn phòng đại diện tại Trường trung cấp nghề Lục Yên và văn phòng tại Trường trung cấp nghề Nghĩa Lộ.