Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 - 2020

30/10/2016 15:28:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Sáng 15/10/2016, Yên Bái đã tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 - 2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Yên Bái

Dự tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái.

Sau 5 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã huy động được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức quốc tế và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 14,2% năm 2010, xuống còn 4,25% năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015). Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 58,33% cuối năm 2010 xuống còn 28% năm 2015, bình quân giảm trên 6%/năm, đạt mục tiêu kế hoạch Quốc hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước tăng lên 1,6 lần so với cuối năm 2011. Chính phủ cũng đã ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện chính sách giảm nghèo chung và chính sách giảm nghèo đặc thù nhằm cải thiện điều kiện sống cho người nghèo. Công tác giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí dành cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 48.397 tỷ đồng để thực hiện 5 dự án gồm: Chương trình 30a, Chương trình 135, Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Mục tiêu của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 nhằm góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm, riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm, hộ dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020; Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với năm 2015; Thực hiện đồng bộ có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo; Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới.

Tại Hội nghị, Chính phủ đã phát động Phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và nhắn tin ủng hộ Quỹ vì người nghèo nhân Ngày cả nước vì người nghèo (17/10/2016)./.

Thanh Hoa