Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Cải cách thủ tục hành chính phục vụ sự phát triển

01/02/2019 10:54:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Những năm trước đây, mỗi khi có công việc liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC), người dân và doanh nghiệp rất ngại vì nhiều thủ tục "nhiêu khê”. Tuy nhiên, những năm gần đây, vấn đề này đã từng bước được khắc phục.

thực hiện cải cách TTHC giảm thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức. Ảnh: Cán bộ xã Sơn A, huyện Văn Chấn giải quyết các TTHC cho người dân.

Từ cải cách TTHC, nhiều thủ tục đã được cắt bỏ, giảm gánh nặng và chi phí khi thực hiện TTHC cho cá nhân, tổ chức, từ đó nâng cao hiệu quả và minh bạch của bộ máy hành chính Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư. 

Thực hiện Nghị quyết số 30c ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, một trong những nội dung được UBND tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo thực hiện TTHC. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện, trong đó đáng chú ý là Công văn số 1651 ngày 29/7/2015 về việc triển khai Chỉ thị số 13 ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch rà soát các TTHC để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện những TTHC, quy định hành chính được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bộ, ngành trung ương và của UBND tỉnh đã được ban hành còn vướng mắc, bất cập, không cần thiết, không phù hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ; nghiên cứu, đề xuất sáng kiến CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC bảo đảm nhanh, gọn, rút ngắn thời gian giải quyết cho cá nhân, tổ chức; tổ chức tiếp nhận thông tin, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC; niêm yết công khai TTHC tại các trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm trong niêm yết công khai TTHC, giải quyết TTHC… 

Cụ thể, năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành 19 quyết định công bố TTHC chuẩn hóa, TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ với 1.282 TTHC; năm 2017, ban hành 25 quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa, mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ với 672 TTHC.

 Cải cách TTHC gắn với đơn giản hóa TTHC, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công của tỉnh (tháng 6/2018) và bộ phận hành chính công cấp huyện (tháng 9/2018). Theo đó, 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã được triển khai phần mềm một cửa điện tử kết nối liên thông 3 cấp và 100% TTHC từ cấp tỉnh tới cấp huyện, xã được triển khai mức độ 3, 4. Gắn cải cách TTHC với sắp xếp bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức.

Từ những giải pháp và quyết tâm cao nên việc giải quyết công việc có liên quan đến TTHC cho tổ chức và cá nhân của bộ máy đã đạt được những kết quả. Cụ thể, năm 2016, với 443.740 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong toàn tỉnh, đã có 438.755 được giải quyết; trong đó, đúng hạn là 438.598 hồ sơ, quá hạn 157 hồ sơ; đến thời điểm tháng 4/2018, đang giải quyết 4.985 hồ sơ (chưa đến hạn 4.968 hồ sơ, quá hạn 17 hồ sơ).

 Năm 2017, với 418.862 hồ sơ, đã giải quyết 411.299 hồ sơ; trong đó, đúng hạn 410.293 hồ sơ, quá hạn 1.006 hồ sơ; đến thời điểm tháng 4/2018, đang giải quyết 7.572 hồ sơ; trong đó, chưa đến hạn 4.944 hồ sơ, quá hạn 2.583 hồ sơ.

Những kết quả đạt được trong cải cách TTHC thời gian qua là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trên thực tế, vì nhiều nguyên nhân mà TTHC, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng… còn rườm rà, gây lãng phí thời gian và tiền bạc, khó khăn cho tổ chức và doanh nghiệp, giảm hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, để đáp ứng nhu cầu phát triển, trong thời gian tới, công tác cải cách TTHC cần tiếp tục được các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh. Cải cách TTHC phải gắn chặt chẽ với hiện đại hóa nền hành chính, sắp xếp bộ máy, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ… mới thực sự đạt yêu cầu phát triển.

Theo Báo Yên Bái