Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái phấn đấu “xóa hộ nghèo” trong xây dựng NTM

15/08/2019 15:14:00 Xem cỡ chữ
Đến năm 2020 tỉnh Yên Bái phấn đấu có 5 địa phương được công nhận xã NTM kiểu mẫu. Song để đạt được điều này, các xã cần phải vượt qua được với 1 tiêu chí khó: Tiêu chí "không có hộ nghèo”.

Yên Bái đang nỗ lực hết mình để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra – nhiệm vụ “xóa hộ nghèo” trong xây dựng NTM.

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu có 5 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu gồm: xã Việt Thành, huyện Trấn Yên; xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên; xã Đại Phác, huyện Văn Yên; xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn; xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Trong đó, các xã đạt NTM kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải đạt 4 nhóm tiêu chí, trong đó nhóm tiêu chí số 01 về sản xuất - thu nhập - hộ nghèo được coi là khó thực hiện nhất, đặc biệt là tiêu chí "không có hộ nghèo”. Phấn đấu hoàn thành tiêu chí này đòi hỏi không chỉ sự vào cuộc của các ngành, địa phương mà mỗi người dân, hộ gia đình cần mạnh dạn phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống và thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó chính quyền các cấp và các ngành, đoàn thể đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hỗ trợ về về vốn cũng như khoa học, kỹ thuật… giúp đỡ các hộ khó khăn trên các địa phương phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, thời gian qua, công tác phát triển kinh tế ở các xã nằm trong lộ trình xây dựng NTM kiểu mẫu đã có nhiều chuyển biến, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, đời sống của nhân dân cũng khấm khá hơn và quan trọng hơn nữa là tư duy, nhận thức của người nông dân đã có những đổi thay tích cực. 

Ông Nguyễn Đức Mầu - Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết: "Năm 2019, Trấn Yên quyết tâm xây dựng xã Việt Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã chỉ đạo xã Việt Thành tổ chức thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng Đề án xã Việt Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trong đó tập trung các biện pháp để hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Đối với tiêu chí không có hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội), huyện chú trọng công tác an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; phân công các tổ chức đoàn thể cấp huyện, xã giúp đỡ hỗ trợ các hộ nghèo. Đến nay, qua rà soát, xã Việt Thành chỉ còn 12 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,4%. Đây là các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội và mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro”. 

Theo kế hoạch năm 2019, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn phấn đấu tỷ lệ giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8% và tiến tới xóa hộ nghèo vào năm 2020. Trên cơ sở đó, xã khuyến khích xây dựng phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả, phát triển các tổ dịch vụ, tổ hợp tác sản xuất…; tạo điều kiện để nhân dân, nhất là các hộ nghèo được tiếp cận vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo”. Ông Hoàng Đình Mưu - Chủ tịch UBND xã cho biết.

Từ những kết quả đạt được, để hoàn thành tiêu chí "không có hộ nghèo” tại 5 xã trong kế hoạch xây dựng xã NTM kiểu mẫu, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò các tổ chức đoàn thể các cấp đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo; thông tin đầy đủ về thị trường lao động, phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tư vấn xuất khẩu lao động để tạo nhiều việc làm, thu nhập cao cho lao động; tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu các sản phẩm nông sản, nhằm đảm bảo đầu ra sản phẩm ngay tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tham gia các mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp tại địa phương để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững; tập trung hỗ trợ về sinh kế cho hộ nghèo.

Thực hiện nhiệm vụ hoàn thành tiêu chí: "không có hộ nghèo”, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái cần tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, tập trung giảm nghèo bền vững; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, để mỗi hộ nghèo, cận nghèo phải có ý thức vươn lên, tự lực, vượt qua khó khăn thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng; chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước…