Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cây ngô - cây trồng chủ lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo

08/08/2019 13:56:00 Xem cỡ chữ
Những năm qua, với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo, huyện Mù Cang Chải đã ban hành chủ trương chuyển đổi diện tích lúa nương sang trồng ngô đồi. Đến nay, cây ngô thực sự là cây trồng chủ lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Đến nay, cây ngô thực sự là cây trồng chủ lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Ông Giàng A Giàng ở bản Dào Cu Nha, xã Lao Chải cho biết: "Gia đình tôi có hơn 1 héc - ta ngô đồi. Trước đây, diện tích này chủ yếu là canh tác lúa nương và năm nào thời tiết thuận lợi thì cũng được gần 2 tấn/ha, mỗi năm chỉ canh tác được 1 vụ. Năm 2012, theo chủ trương của huyện, cán bộ xã vận động và tôi đã chuyển toàn bộ diện tích sang trồng ngô đồi mỗi năm 2 vụ và 1 năm thu hơn 8 tấn ngô vừa để chăn nuôi vừa bán để có thêm thu nhập”. 

Với diện tích đất đai tương đối rộng, song những năm trước đây diện tích nương đồi chủ yếu là trồng lúa nương năng suất, hiệu quả kinh tế thấp.

Năm 2012, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải về chuyển đổi diện tích lúa nương sang trồng ngô đồi, xã Lao Chải đã vận động nhân dân tập trung chuyển đổi, từ hơn 40 ha ban đầu và đến nay cả xã đã có 900 ha. 

Ngô đồi đã thực sự trở thành cây trồng chủ lực xóa đói giảm nghèo vì nhờ cây ngô đồi mà tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2018 đã giảm xuống còn 57,70%. 

Ông Lý A Lù - Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải cho biết: khi nhận chủ trương của huyện về chuyển đổi diện tích lúa nương sang trồng ngô, mặc dù diện tích đất canh tác nhiều song chủ yếu là đất đồi có độ dốc lớn nên việc canh tác khó khăn. Hơn nữa, sẽ rất khó khăn trong việc thay đổi tập quán canh tác của người dân. 

Với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay xã đã cơ bản chuyển đổi hết những diện tích lúa nương sang trồng ngô đồi. Chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải về việc chuyển đổi diện tích cây trồng, vật nuôi nhằm tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa được cụ thể hóa bằng chương trình chuyển đổi diện tích lúa nương năng suất thấp sang trồng ngô, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. 

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng của từng địa phương, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu diện tích cụ thể cho từng xã thực hiện. Vụ ngô xuân hè năm 2012, vụ đầu tiên, huyện chỉ đạo chuyển đổi được 440 ha lúa nương kém năng suất sang trồng ngô. 

Ông Lê Trọng Khang - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật, cung ứng giống, phân bón cho bà con, bước đầu thực hiện trên những vùng đồi thấp và một phần diện tích đồi cao. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ 100% giống ngô NK54 cho diện tích chuyển đổi từ lúa nương sang; hỗ trợ giống ngô nếp, ngô tẻ như AG59, CP3Q, NK66, NK54 cho bà con canh tác trên nương đồi, vườn. 

Nhờ đó, đến nay toàn huyện đã cơ bản chuyển đổi hết những diện tích lúa nương sang ngô đồi, năng suất ngô toàn huyện đã đạt 45 tạ/ha. Nhờ đó, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển chăn nuôi, tạo thu nhập cho người dân.

Vụ ngô xuân hè 2019 là năm thứ 7 thực hiện chủ trương chuyển đổi diện tích lúa nương sang trồng ngô. Huyện Mù Cang Chải tiếp tục chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân tập trung thực hiện đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch giao. Nhờ đó, vụ ngô xuân hè năm 2019, toàn huyện trồng được 4.200 ha ngô đồi. 

Theo tính toán, hiệu quả kinh tế của cây ngô cao gấp bốn lần lúa nương. Mục tiêu của huyện trong một vài năm nữa sẽ cơ bản xóa hết diện tích lúa nương kém năng suất chuyển sang trồng ngô, hướng đến phát triển ngô hàng hóa để tăng thu nhập cho nhân dân, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững với mức bình quân 5% mỗi năm, tạo động lực thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới.