Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội Nông dân Yên Bái tham gia phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững

03/07/2019 16:17:00 Xem cỡ chữ
Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác truyền tải vốn cho nông dân sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã góp phần giúp các hộ nông dân thay đổi cách thức sản xuất, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững.

Hàng năm đã có hàng chục ngàn hộ nông dân được Hội giúp thoát nghèo, góp phần quan trọng vào chỉ tiêu bình quân mỗi năm giảm 4% hộ nghèo của tỉnh Yên Bái.

Hàng năm, cùng với nguồn vốn từ các ngân hàng, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội quản lý cũng đã hỗ trợ thiết thực cho nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp Hội đã xây dựng được 156 mô hình dự án nhóm hộ với 400 lượt hộ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hình thành các liên kết trong sản xuất kinh doanh, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật trong sản xuất...

 
 
 

Tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 12.830 triệu đồng (Nguồn Quỹ HTND Trung ương ủy thác 4.414 triệu đồng, Nguồn Quỹ HTND tỉnh 3.343 triệu đồng; Nguồn Quỹ HTND cấp huyện 5.073 triệu đồng).

Những mô hình dự án đem lại hiệu quả cao như mô hình dự án “Nuôi bò sinh sản” ở xã Phúc An, huyện Yên Bình; dự án “Nuôi ba ba” ở xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn; dự án “Sản xuất miến đao” ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái; dự án “Chăm sóc và khai thác gỗ rừng trồng” ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình...Từ nguồn vốn Quỹ đã giúp cho nhiều hộ hội viên vươn lên làm giàu, tạo việc làm cho lao động ở địa phương. Điển hình như hộ ông Vũ Huy Quang - xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên vay vốn thực hiện mô hình trang trại nuôi thỏ đến nay cho doanh thu từ 3 - 4 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương; hộ hội viên Nguyễn Đức Toàn - xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vay vốn xây dựng mô hình chế biến gỗ rừng trồng, cho lãi hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 10 lao động với mức thu nhập ổn định từ 6-7 triệu đồng/tháng...Việc quản lý, sử dụng vốn được thực hiện nghiêm túc, nguồn vốn được đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích, việc thu hồi gốc và phí cơ bản được thực hiện đúng theo Điều lệ Quỹ.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở tuyên truyền để người dân hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của người vay, từ đó sử dụng vốn có hiệu quả; triển khai thực hiện tốt 6 công đoạn trong quy trình cho vay ủy thác; chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn xây dựng quy chế hoạt động và làm tốt công tác rà soát, bình xét các hộ được vay vốn đúng đối tượng, công khai minh bạch.

Chính nhờ có sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ giữa Hội Nông dân, Ngân hàng CSXH cùng chính quyền địa phương nên việc triển khai thực hiện chương trình ủy thác đã bảo đảm chất lượng và đạt được những kết quả tích cực.

Đến nay, đã có 9/9 Hội Nông dân cấp huyện ký văn bản liên tịch với Ngân hàng CSXH, 164/180 Hội cấp xã ký Hợp đồng uỷ thác với Ngân hàng CSXH. Số tổ TK&VV do Hội nông dân quản lý là 677 tổ, 23.769 hộ nông dân vay với số dư nợ 770.514 triệu đồng.

Hoạt động ủy thác Ngân hàng CSXH của Hội Nông dân luôn chiếm tỷ trọng cao so với 4 Hội – Đoàn thể; chất lượng tín dụng chính sách do Hội quản lý luôn dẫn đầu và không ngừng nâng cao qua các năm.
Hầu hết các hộ vay vốn đều chấp hành nghiêm túc việc trả lãi hàng tháng và trả nợ gốc khi đến hạn. Số tổ TK&VV đạt loại tốt chiếm 99%, số tổ khá chiếm 1%, không có tổ yếu, kém.

Bên cạnh đó, Hội cũng làm tốt công tác vận động các hộ vay vốn gửi tiết kiệm, đến nay đã có 100% số tổ TK&VV do Hội quản lý có số dư tiết kiệm, 99% số hộ vay tham gia gửi tiết kiệm với tổng số dư tiền gửi 26,7 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ có số dư tiền gửi 1,1 triệu đồng, đây cũng là nguồn tiền quan trọng để bổ sung vào nguồn vốn cho vay, đồng thời tạo nguồn tích luỹ giảm bớt gánh nặng cho hộ khi đến hạn trả nợ.
Không chỉ thực hiện tốt những công việc được uỷ thác, Hội Nông dân các cấp đã luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH trong quản lý vốn tín dụng chính sách.

Từ việc trao đổi thông tin hai chiều; phối hợp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội làm công tác uỷ thác và Ban quản lý tổ TK&VV; phối hợp đối chiếu, phân tích, đánh giá các khoản nợ; phối hợp đôn đốc thu hồi các khoản nợ xấu, xử lý nợ bị rủi ro...

Hội Nông dân còn phối hợp với Ngân hàng CSXH phát động các đợt thi đua làm tốt công tác chính sách tín dụng, qua các đợt thi đua đã động viên Hội cấp sơ sở và tổ TK&VV thực hiện tốt trách nhiệm của mình và phát hiện, biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến trong công tác uỷ thác.

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Hội đã phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành các văn bản liên tịch phối hợp giữa hai ngành; tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện cho cán bộ các cấp Hội.

Kết quả dư nợ tín dụng năm sau luôn cao hơn năm trước, từ nguồn vốn tín chấp với ngân hàng NN&PTNT đã tạo điều kiện cho hàng chục ngàn hộ nông dân, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động kinh doanh trên địa bàn nông thôn được tiếp cận với nguồn vốn vay.
Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái có 303 tổ vay vốn ký hợp đồng tín chấp với Ngân hàng NN&PTNT, doanh số cho vay là 382.224 triệu đồng giúp 6.353 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Chất lượng tín dụng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ngày càng được đảm bảo.

Nhờ làm tốt công tác truyền tải vốn cho nông dân sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã góp phần giúp các hộ nông dân thay đổi cách thức sản xuất, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững. Đã có hàng chục ngàn hộ nông dân được Hội giúp thoát nghèo, góp phần quan trọng vào chỉ tiêu bình quân mỗi năm giảm 4% hộ nghèo của tỉnh Yên Bái.

Ban Biên tập