Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mù Cang Chải đạt 42,5% tỷ lệ thoát nghèo

11/07/2019 08:44:00 Xem cỡ chữ
Trong 6 tháng đầu năm, huyện Mù Cang Chải đã có 481/1.065 hộ nghèo đủ điều kiện thoát nghèo, đạt 42,5% kế hoạch.

Người dân huyện Mù Cang Chải được hỗ trợ máy cày để phát triển sản xuất

Từ đầu năm đến nay, thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh uỷ; kế hoạch số 183 của Huyện uỷ về cụ thể hoá Kế hoạch số 131 của Tỉnh uỷ về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019, đến nay, Mù Cang Chải đã có 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 14 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên. Qua rà soát, trong 6 tháng đầu năm, đã có 481/1.065 hộ nghèo đủ điều kiện thoát nghèo, đạt 42,5% so với kế hoạch.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, huyện đã cung ứng kịp thời giống, vật tư nông nghiệp, chỉ đạo gieo cấy 1.800ha lúa đông xuân, đạt 100% kế hoạch; chỉ đạo và vận động nhân dân gieo cấy 4.360ha lúa mùa; trồng và chăm sóc tốt 4.200ha ngô xuân hè đạt 100% kế hoạch; duy trì và phát triển đàn gia súc chính 65.810 con, chăm sóc tốt 225,9ha rừng trong độ tuổi.

Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu  thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 186,49 tỷ đồng, bàng 51,8% kế hoạch, tăng 23,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt trên 130 tỷ đồng đạt 52% kế hoạch; doanh thu từ du lịch đạt 38,5 tỷ đồng. 

Huyện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản với tổng số 92 công trình, trong đó 44 công trình chuyển tiếp, 48 công trình mới. 

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ước đạt 48 tỷ 926 triệu đồng đạt 99% dự toán tỉnh và huyện giao. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 30,7 tỷ đồng, đạt 24,4% dự toán huyện giao.

Thời gian tới, huyện tập trung giải ngân các nguồn vốn, đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; rà soát các nguồn thu, đảm bảo thu đúng thu đủ theo đúng quy định; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường; hỗ trợ kịp thời cho cán bộ làm công tác phòng chống dịch và các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi; tập trung làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động; duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã; làm tốt công tác trồng rừng, bảo vệ rừng... phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.