Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp

18/09/2019 15:10:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong những năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực. Các ngành chức năng cùng với doanh nghiệp đã thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Công ty Xăng dầu Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh tổ chức huấn luyện kiến thức về an toàn PCCC

Xác định kinh doanh xăng dầu là một loại hàng hóa đặc biệt, người lao động phải làm trong môi trường độc hại, vì vậy, trong những năm gần đây công ty Xăng dầu Yên Bái luôn chú trong làm tốt công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ. cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các cửa hàng, theo định kỳ, cán bộ, công nhân của công ty được khám kiểm tra sức khỏe đồng thời được tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh lao động để bảo vệ chính mình, bảo vệ doanh nghiệp và xã hội. Ngoài ra, công ty còn tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị công nghệ, bán hàng, các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ của cửa hàng để kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn lao động.

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp đã từng bước thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn phòng chống cháy nổ với nhiều hình thức phong phú, bên cạnh đó đã xây dựng nội quy, quy chế an toàn vệ sinh lao động, thực hiện các biện pháp kỹ thuật để năng ngừa tai nạn có thể xảy ra, tổ chức tốt công tác huấn luyện cũng như công tác tự kiểm tra. Ngành lao động thương binh xã hội, các cấp công đoàn đã phối hợp với các doanh nghiệp tuyên truyền nhân Tuần lễ quốc gia về an toàn VSLĐ, phát triển, củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên, cùng với đó đã vận động người lao động thực hiện ký kết thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn VSLĐ, các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc tốt sức khỏe cho người lao động, mặt khác tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh các vi phạm pháp luật về an toàn VSLĐ qua đó giúp người lao động có môi trường làm việc tốt hơn, đồng thời tăng sự gắn kết lâu dài giữa người lao động với doanh nghiệp.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 1.800 doanh nghiệp với khoảng 33 nghìn công nhân lao động, trong đó một bộ phận lớn công nhân trực tiếp ở các doanh nghiệp là lao động nông thôn chưa qua đào tạo, trình độ nghề nghiệp, ý thức kỷ luật còn hạn chế, một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động nên nguy cơ về tai nạn lao động vẫn còn tiềm ẩn.

Do đó, để thực hiện tốt Luật an toàn vệ sinh lao động và chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016- 2020 tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động;

Huấn luyện, hỗ trợ trang thiết bị nâng cao năng lực hệ thống kiểm định, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động; Điều tra thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; kiện toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; Triển khai áp dụng các hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động phù hợp trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và làng nghề đang có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động nâng cao nghiệp vụ y tế lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc; Triển khai các biện pháp phòng, chống các bệnh nghề nghiệp phổ biến trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn chuyên môn, tập huấn, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp;

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về an toàn vệ sinh lao động; Nâng cao năng lực hoạt động huấn luyện, truyền thông, tư vấn về an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ mở rộng mạng lưới truyền thông viên về an toàn, vệ sinh lao động;

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của các đơn vị, doanh nghiệp. Kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục các tồn tại về công tác an toàn, vệ sinh lao động, ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn, bệnh nghề nghiệp.

Ban Biên tập