Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Triển khai các giải pháp đạt mục tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2019

22/10/2019 08:22:00 Xem cỡ chữ
Năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đặt mục tiêu đưa được 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Năm 2019, phấn đấu đưa 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Để đạt được mục tiêu trên cần tiếp tục quan tâm đến công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, hoàn thiện hồ sơ xây dựng và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị, trình nội dung về Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Song song với việc ổn định và mở thêm những thị trường xuất khẩu lao động mới, tiếp tục mở rộng những ngành nghề mới, nhất là những ngành nghề có nhu cầu lao động chuyên môn kỹ thuật.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chính sách, quy định mới của Việt Nam cũng như các nước tiếp nhận, thông tin giới thiệu về các chương trình tuyển dụng mới và nhu cầu của các thị trường tiếp nhận lao động.

Tổ chức nhiều khóa tập huấn, thông tin những quy định mới về pháp luật liên quan đến lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cho cán bộ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và cán bộ địa phương làm công tác này nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.