Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val de Marne làm việc tại huyện Văn Chấn về dự án: “Thành lập ngạch thương mại bình đẳng cho sản phẩm chè Suối Giàng”

17/04/2017 15:13:49 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái – Val de Marne, ngày 4/4, đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Val de Marne, Công ty chè Scop – Ti (Cộng hòa Pháp) đến thăm và làm việc tại huyện Văn Chấn về dự án: “Thành lập ngạch thương mại bình đẳng cho sản phẩm chè Suổi Giàng” và dự án tình nguyện viên người Pháp sang phát triển không gian Pháp ngữ và hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val de Marne cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ và huyện Văn Chấn thăm đội chè Thác Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.

Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val de Marne đã đến thăm và tìm hiểu quy trình chăm sóc và chế biến chè tại vùng chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng (xã Suối Giàng), đội chè Thác Hoa (xã Sơn Thịnh) và Công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ (thị trấn nông trường Nghĩa Lộ).

Qua tìm hiểu thực tế và kết quả kiểm định các mẫu chè của huyện Văn Chấn, đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val de Marne đánh giá cao quy trình chăm sóc, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm chè của huyện Văn Chấn, đặc biệt là sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng. Hiện nay, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đang triển khai dự án “Thành lập ngạch thương mại bình đẳng cho sản phẩm chè Suối Giàng”. Đây là dự án được tỉnh Val de Marne hỗ trợ kinh phí.

Dự án được xây dựng với những mục tiêu cụ thể nhằm tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi để để bảo tồn, phát triển bền vững và gia tăng giá trị kinh tế thương hiệu đối với sản phẩm chè Shan tuyết Suối Giàng. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ để nâng cao thu nhập cho người trồng chè, thúc đẩy phát triển tổng thể khu vực lân cận gắn với tổ chức lại chuỗi giá trị để đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế.

Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val de Marne thăm vùng chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val de Marne cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Văn Chấn và các đơn vị tham gia sản xuất, chế biến tiêu thu sản phẩm chè Suối Giàng để trao đổi, hoàn thiện văn kiện giai đoạn 2 của dự án; cách tổ chức và phương thức tham gia của các đối tác và đơn vị thực hiện dự án; chu trình tài chính và các công cụ để theo dõi đánh giá dự án; xúc tiến việc hợp tác sản xuất kinh doanh giữa Công ty chè Scop – Ti (Cộng hòa Pháp) với các đơn vị sản xuất, kinh doanh chè Suối Giàng và triển khai giai đoạn đầu của dự án tình nguyện viên người Pháp sang phát triển không gian Pháp ngữ và hỗ trợ các hộ dân làm du lịch cộng đồng của huyện Văn Chấn.

219 lượt xem
1