Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Yên Bái: Khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2018

29/08/2018 09:23:57 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh năm 2018 cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2018 đối với 15 sở, ban, ngành gồm: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Cục thuế tỉnh, Chi cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, Ban quản lý các khu công nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và 9 huyện, thị xã, thành phố được lựa chọn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

Dự kiến sẽ có 450 đơn vị tham gia khảo sát

Đối với sở, ban ngành: Các tiêu chí được xây dựng để khảo sát, đánh giá 07 chỉ số gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý.

Đối với huyện, thị xã, thành phố: Các nội dung được xây dựng để khảo sát, đánh giá 08 chỉ số gồm: Chi phí gia nhập thị trường; Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo; Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong việc sử dụng đất; Hiệu quả các thủ tục thuế; Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh; Chi phí không chính thức; Hiệu quả bộ phận một cửa giải quyết các thủ tục hành chính.

Dự kiến sẽ có 450 đơn vị là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia khảo sát với khoảng 1.400 phiếu.

Khung điểm sử dụng để đánh giá, xếp hạng tính theo thang điểm 100 điểm, thực hiện cho cả 02 bộ chỉ số cấp sở, ban, ngành và địa phương. Trong đó: Đơn vị đạt tổng số điểm từ 95 trở lên: Năng lực điều hành mức rất tốt. Đơn vị đạt tổng số điểm từ 85 đến dưới 95 điểm: Năng lực điều hành mức tốt. Đơn vị đạt tổng số điểm từ 70 đến dưới 85 điểm: Năng lực điều hành mức khá. Đơn vị đạt tổng số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm: Năng lực điều hành mức trung bình. Đơn vị đạt tổng số điểm từ 30 đến dưới 50 điểm: Năng lực điều hành mức thấp. Đơn vị đạt tổng số điểm dưới 30 điểm: Năng lực điều hành mức kém.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan triển khai khảo sát tới các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Tiến hành phát phiếu và thu phiếu khảo sát, thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến doanh nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả khảo sát đánh giá năm 2018, cụ thể:

Từ 20/8 - 05/9/2018: Lập danh sách các đối tượng đánh giá gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh qua danh sách cập nhật, tổng hợp của cơ quan thuế; phòng chuyên môn của các huyện, thị xã, thành phố.

Từ 05/9 - 05/10/2018: Tổ chức triển khai khảo sát tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Từ 05/10 - 15/11/2018: Thu phiếu và tổng hợp phiếu khảo sát.

Từ 15/11 - 15/12/2018: Tổng hợp kết quả, chấm điểm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả khảo sát và công bố xếp loại năng lực điều hành của sở, ngành, địa phương năm 2018.

398 lượt xem
Ban Biên tập