Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Trợ giúp pháp luật Nhà nước tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý 332 vụ

30/08/2018 10:22:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Trợ giúp pháp luật (TGPL) Nhà nước tỉnh đã thực hiện trợ giúp pháp lý 332 vụ, việc cho 332 người; trong đó, tham gia tố tụng 77 vụ việc, tư vấn 255 vụ việc; tổ chức truyền thông về TGPL kết hợp với phổ biến nội dung một số văn bản pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người dân tại 43 xã và 66 thôn, bản.

Các luật sư trợ giúp pháp lý cho người dân ở Yên Bái

Ngoài ra, Trung tâm tuyên truyền sâu rộng Luật TGPL và các văn bản có liên quan đến các cấp, các ngành, các tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong 6 tháng qua, Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho thành viên các câu lạc bộ (CLB) TGLP trên địa bàn tỉnh; phân công cán bộ tham gia các buổi sinh hoạt tại một số CLB, cung cấp tài liệu để ban chủ nhiệm các CLB phổ biến cho các thành viên tham gia sinh hoạt. Sự tham gia của trợ giúp viên pháp lý vào quá trình giải quyết các vụ án đã góp phần giúp các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện điều tra, truy tố, xét xử khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đồng thời giúp người dân tìm hiểu các quy định của pháp luật về TGPL, hướng dẫn người dân đến các tổ chức thực hiện TGPL để được tư vấn pháp luật hoặc cử người tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.

Thời gian tới, cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông pháp luật về TGPL đến với nhân dân để mọi người biết và nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác TGPL; chỉ đạo, hướng dẫn các CLB TGPL tổ chức các buổi sinh hoạt đạt hiệu quả, phát huy tính thiết thực của các CLB đối với đời sống nhân dân; tổ chức hoạt động TGPL lưu động tập trung vào xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, nâng cao kiến thức pháp luật, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn./.

Ban Biên tập