Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Từ 20/9 – 20/10/2018, Yên Bái tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tại 15 trường THCS và THPT

30/08/2018 15:39:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT – Theo Kế hoạch số 91/KH-BATGT ngày 27/8/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh, Yên Bái sẽ tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tại 15 trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh, trong đó thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và Lục Yên mỗi địa phương 5 trường.

Việc tuyên truyền được thực hiện qua các hình thức tuyên truyền như sân khấu hóa; tổ chức nói chuyện chuyên đề, ngày hội, các hội thi tìm hiểu pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

Các nội dung tuyên truyền được thực hiện qua các hình thức tuyên truyền như sân khấu hóa; tổ chức nói chuyện chuyên đề, ngày hội, các hội thi tìm hiểu pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; lồng ghép trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội; qua hệ thống phát thanh, pano, áp phích… và các giờ giảng dạy chính khóa, các hoạt động ngoại khóa, chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh; các em học sinh sẽ nắm vững và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, có kỹ năng cơ bản khi tham gia giao thông, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền ATTG.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tại 15 trường THCS và THPT, Ban ATGT tỉnh muốn đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về trật tự ATGT trong trường học; cảnh báo nguy cơ và hậu quả mất ATGT nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; tăng cường trật tự và văn minh đô thị.

Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có nền nếp về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT, văn hóa giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường; Tổ chức lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT trong môn giáo dục công dân; Xây dựng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học sinh gương mẫu thực hiện và vận động giao đình chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ”./.

Ban Biên tập