Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tham gia Dự án tư vấn pháp luật cho người sắp chấp hành xong án phạt tù

30/08/2018 11:19:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa đồng ý về chủ trương để Hội Luật gia tỉnh tham gia thực hiện Dự án tư vấn pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới (Tổ chức Bread for the World) phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam triển khai (từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2021) tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó có tỉnh Yên Bái.

Phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Hồng Ca sẽ được tư vấn pháp luật trước khi ra tù.

Ngày 5/9/2012 Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an và Hội Luật gia Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác số 2255/TTHT về việc hợp tác phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Hội Luật gia Việt Nam ban hành công văn số 310/HLGVN ngày 7/9/2012 chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục III – Bộ Công an với Hội Luật gia Việt Nam, trên cơ sở đó từ năm 2016 đến nay Hội Luật gia tỉnh Yên Bái và Trại giam Hồng Ca thuộc Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an đã triển khai phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.

Qua 2 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật hỗ trợ cho các đối tượng là phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, tại Trạm giam Hồng Ca Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã đánh giá cao về chất lượng nội dung Chương trình phối hợp của Hội Luật gia tỉnh Yên Bái và Trại giam Hồng Ca.

Xuất phát từ thực tiễn trên và những kết quả đạt được của Hội Luật gia tỉnh Yên Bái, ngày 13/8/2018, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành văn bản số 234/HLGVN đề nghị Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tham gia Dự án “Tư vấn pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã đồng ý về chủ trương để Hội Luật gia tỉnh tham gia thực hiện Dự án tư vấn pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới (Tổ chức Bread for the World) phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam triển khai (từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2021) tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó có tỉnh Yên Bái.

UBND tỉnh cũng đề nghị Hội Luật gia tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Hội Luật gia Việt Nam về việc tham gia Dự án; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để dự án được triển khai thực hiện có hiệu quả tại tỉnh Yên Bái./.

Ban Biên tập