Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái triển khai Luật Thống kê

13/11/2016 09:59:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT- Sáng 5/10, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thống kê đến các sở, ban, ngành, cán bộ làm công tác thống kê tại các sở, ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã thành phố. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Liệu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trực tiếp triển khai Luật Thống kê năm 2015.

Ngày 23/11/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thống kê sửa đổi năm 2015 (gọi tắt là Luật Thống kê năm 2015). Luật gồm 9 chương và 72 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. So với Luật Thống kê năm 2013,  Luật Thống kê năm 2015 tăng 01 chương và 30 điều.

Luật Thống kê sửa đổi nhằm khắc phục những bất cập còn tồn tại mà Luật Thống kê năm 2003 đang gặp phải trong quá trình triển khai hoạt động thống kê. Luật Thống kê năm 2015 có một số nét mới so với Luật Thống kê năm 2013 là: (1) Luật Thống kê năm 2015, mở rộng phạm vi cho phép tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống thống kê nhà nước được phép thực hiện các hoạt động thống kê theo quy định của Luật; (2) Luật Thống kê 2015 cụ thể hóa danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. (3) Luật Thống kê 2015 làm rõ trách nhiệm thẩm định số liệu thống kê. (4) Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, việc kịp thời quán triệt, phổ biến các nội dung của Luật Thống kê, đặc biệt là những nội dung mới sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê, qua đó tăng cường chất lượng hiệu quả của hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể nhất là những cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê cần tập trung lắng nghe đầy đủ các nội dung truyền đạt của các đồng chí báo cáo viên; tập trung nghiên cứu những vấn đề cốt lõi trong Luật và các văn bản thi hành luật, tích cực thảo luận trao đổi để làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, tháo gỡ khó khăn và đề ra các biện pháp, kinh nghiệm hay để nâng cao chất lượng công tác thống kê tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan liên quan tích cực tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, gắn với công tác tổ chức thi hành Luật Thống kê, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả; có lộ trình cụ thể đảm bảo thi hành Luật trong giai đoạn chuyển tiếp để đảm bảo hết quý I/2017 Luật Thống kê được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh

 

Thanh Thủy