Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội nghị tuyên truyền phổ biến “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

13/11/2016 10:02:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Sáng ngày 27/10, tại phường Yên Ninh, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)” năm 2016.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật và thấy được lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời được quán triệt, phổ biến những vấn đề chung về hoà giải ở cơ sở; mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản Luật Hoà giải ở cơ sở; một số kỹ năng trong hoạt động hoà giải ở cơ sở; quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở; nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở...Tuyên truyền Pháp luật về trách nhiệm bồi thường cả nhà nước, Pháp luật lao động việc làm, Pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tìm hiểu pháp luật về biển; Hướng dẫn các thủ tục về đăng ký hộ tịch; Phổ biến quán triệt Nghị định 46/2016/NĐ – CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt…

 

Hiền Trang