Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công tác dân vận quý I/2017 được thực hiện hiệu quả

07/04/2017 14:51:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong quý I/2017, bám sát các sự kiện chính trị và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, công tác Dân vận của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào kết quả chung của tỉnh.

Người Mông ở rẻo cao Yên Bái phấn khởi đón Xuân về

Trong đó nổi bật là đã đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước; vui tết, đón xuân trong không khí đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Cùng với đó, sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được ban hành có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm trong công tác cán bộ đã được Đảng, Chính phủ kiên quyết chỉ đạo làm rõ kể cả đối với cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu có vi phạm, cho thấy sự quyết tâm cao trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Những việc làm cụ thể nói đi đôi với làm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, của tỉnh trong thời gian qua, đã và đang tạo dư luận tốt trong nhân dân.

Ngay từ đầu năm, trên địa bàn tỉnh nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, du lịch, hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó đáng chú ý là việc khởi công xây dựng Nhà máy thép của Tôn Hoa Sen đã thu hút sự quan tâm của nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, giao thông, cháy nổ cũng tập trung được sự chú ý của nhân dân. Công tác chỉnh trang trong đô thị được đại đa số nhân dân đồng thuận.

Tình hình dân tộc trong thời gian qua nhìn chung ổn định, trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ việc, phức tạp. Đồng bảo các dân tộc thiểu số chấp hành và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; phấn khởi trước sự quan tâm của các cấp, các ngành đã chăm lo, thực hiện các chính sách phát triến kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước.

Trong Quý II, ngành Dân vận sẽ tập trung tham mưu hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng các đán, văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, của BCH Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mơi và thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống Chính trị đi với BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái; Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác dân vận của Đảng, chính quyền góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưng, chính trị, đạo đức li sổng, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương, ca quan, đơn vị; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) v"Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"…

Ban Biên tập