Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

07/04/2017 15:24:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh Yên Bái luôn tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp về các thủ tục hành chính giải quyết đúng quy trình, quy định của pháp luật lao động

Cụ thể, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận "Một cửa"; tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp về các thủ tục hành chính giải quyết đúng quy trình, quy định của pháp luật lao động; không gây phiền hà nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp trong phạm vi lĩnh vực giải quyêt của ngành. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tiếp nhận các nội dung phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về lao động là người nước ngoài phù hợp thị trường và quyền của doanh nghiệp, đơn giản hóa các thủ tục liên quan. Thường xuyên cập nhật, dự báo nhu cầu thị trường lao động; đồng thời, khảo sát nắm chắc số lượng, cơ cấu, trình độ tay nghề nguồn lao động của tỉnh để kịp thời thông tin, định hướng hoạt động hệ thống cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh cho phù hợp. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cao.

Trong Quý 1/2017, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 291 người. Trong đó, ngành đã tích cực tư vấn cho doanh nghiệp về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm. Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước. Làm tốt công tác giới thiệu việc ỉàm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của các doanh nghiệp cần tuyển lao động. Thường xuyên tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện ký kết hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương; xây dựng và đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể ; Thẩm định nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp gửi đến đãng ký; Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Về đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã tham gia tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đối với 04 công ty lâm nghiệp gồm: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Thác Bà; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Yên Bình.

Trong quý 1/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm việc với các công ty May trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền luơng và thu nhập của người lao động; tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và huyện để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Đã tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm tại các huyện Văn Yên, Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ để thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp; Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phổ tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo nghề may của người lao động; tổ chức đào tạo nghề cho người lao động gắn với nhu cầu, địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp.

Ban Biên tập